Vi hjälper gärna till att hitta & boka rätt föreläsare. Ring oss på 0707 25 87 24 alt. maila info@curemo.se Välkommen!

Användarvillkor

Senast reviderad 2018-12-19

 • Integritetspolicy

 • Cookies

 

INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicys syfte är att ge dig som användare av Curemos (benämning ”vi”, alt. ”vår”, ”företaget”) bokningstjänst (www.curemo.se) information om hur dina (du, användaren) personuppgifter hanteras samt att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och annan tillämplig personuppgiftslagstiftning. Här beskrivs även hur du kan använda dig av dina rättigheter samt dina rättigheter gentemot oss.

Genom att använda dig av webbplatsen och tjänsten accepterar du samtidigt denna integritetspolicy.

Det är viktigt för oss att dina uppgifter skyddas och vi jobbar aktivt för att se till att vi uppnår en hög säkerhet både inom organisationen (personal, kontor, tredje part etc.) och genom tekniska åtgärder via system, infrastruktur med flera.

Curemo agerar personuppgiftsansvarig för det material som samlas in, bland annat via hemsidan men även via telefon eller e-post kommunikation. All direktkontakt med tjänsteleverantören ansvarar tjänsteleverantören för de uppgifter som därav samlas in.

 

1.1 VILKA UPPGIFTER VI BEHANDLAR

1.1 Vid kontaktförfrågan med tjänsteleverantören där personuppgifter förmedlas skickas dessa vidare till vald tjänsteleverantör samt Curemo som därefter behandlar uppgifterna. Vi behandlar enbart uppgifter som du själv angivit vid exempel kontaktförfrågan, nyhetsbrev och övrig email kontakt med Curemo.

Curemo samlar in och behandlar följande uppgifter

 • Namn
 • Epost
 • Mobil/telefonnummer
 • Eventuella noteringar du lämnat via ditt kontaktmeddelande/epost.
 • Val för utskick av exempelvis nyhetsbrev
 • Kontakt och bokningshistorik
 • Enhetsinformation såsom IP nummer, webbläsare, operativsystem

 

 1. SKÄL TILL INSAMLING OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

2.1 För att använda tjänsten så krävs att vi samlar in och hanterar data om dig. Det behöver föreligga en rättslig grund till den data som vi samlar in om dig, att den är nödvändig för att vi skall fullfölja avtal samt våra förpliktelser mot dig.  Insamlingen är möjlig genom det samtycke du ger oss och när du använder webbplatsen och bokningstjänsten. Vi kan komma att kommunicera med dig om vi tror att du kan ha ett intresse av våra tjänster. Vi bedömer då att det finns ett berättigat intresse att behandla dina kontaktuppgifter.

Dina uppgifter används för följande syften:

 • Fullfölja tjänst och tillhandahålla produkter
 • Ge förbättrad kundservice
 • Fullfölja lagar och skyldigheter
 • Upprätthålla säkerhet och förhindra missbruk av tjänst
 • Utveckling av tjänst
 • Direktmarknadsföring genom exempelvis nyhetsbrev

 

 1. LAGRING AV INSAMLADE PERSONUPPGIFTER/DATA

3.1 All data som vi lagrar finns tillgänglig inom EU och följer rådande EU bestämmelser gällande GDPR/Dataskyddsförordningen. Vi lagrar uppgifter så länge som vi anser att det finns ett berättigat intresse och maximalt 3 år efter sista kontakt ägt rum.

 

 1. DELNING AV PERSONUPPGIFTER/DATA

4.1 Curemo delar din information med tredje part och tjänsteleverantörer enbart där behov föreligger för att utföra tjänsten. Curemo säljer ej din data vidare till tredje leverantör i kommersiellt syfte.

Det åligger oss att ingå sekretessavtal vid delning av dina uppgifter till leverantörer/underlerantörer, samarbeten med andra tredje parter där behandling är nödvändig. Vi kan också behöva dela dina uppgifter med myndigheter vid misstanke om brott.

 

 1. DINA RÄTTIGHETER

5.1 Som användare har du alltid rättighet att själv bestämma över vem som får   behandla dina personuppgifter och hur. Du kan när som helst begära följande:

 • Få tillträde till de insamlade uppgifterna om dig som användare i form av ett registerutdrag. Ett registerutdrag innehåller samtliga uppgifter om dig som Curemo i förekommande fall fått ta del av vid bokningstillfället/bokningstillfällena och användandet av siten (obs detta gäller ej de uppgifter som tjänsteleverantören erhållit på annat sätt än i förekommande fall vid själva bokningstillfället).
 • Rättelse av personuppgifter där korrigering behövs eller komplettering för att undvika felaktig information om dig själv.
 • Radering av dina uppgifter där du har rätt att bli bortglömd. Om datan inte längre är nödvändig för det syfte den samlades in för så kan vi via ett samtycke från dig radera dessa uppgifter permanent.
 • Begränsning av dina personuppgifter där du har rätt att invända mot viss typ av behandling. Vid personliga skäl har du rätt att invända mot behandling som stöttas av ett berättigat intresse hos företaget. Undantag finns således om tvingande berättigande intressen finns som överväger ditt intresse berörande din integritet.
 • Datafortabilitet som syftar till att flytta dina uppgifter till exempelvis annan leverantör eller annan site.

 

5.2 Samtycke från dig krävs för att du ska ta del av eller för samtliga ovan justeringar av din data. Innan vi lämnar ut några uppgifter kommer vi att behöva säkerställa att det är dig och ingen annan person som vi lämnar ut uppgifterna till.

Man behöver vara minst 18 år för att använda tjänsten. Skulle det vara så att du ändå har använt dig av vår tjänst trots att du under 18 år så krävs samtycke från vårdnadshavare för att begära rättigheterna till din data.

 

 1. ÄNDRINGAR OCH UPPDATERINAR AV NUVARANDE POLICY

6.1 Integritetspolicyn kan komma att uppdateras vid nya lagar eller krav för att förbättra kvalitén och säkerheten för användarna. Den senaste versionen finner du alltid på vår hemsida under www.curemo/anvandarvillkor.

 

 1. KONTAKT

7.1 Om du har frågor kring denna policy eller vill utnyttja dina rättigheter till din data så kontaktar du oss på email info@curemo.semed din begäran eller fråga.

 

 

COOKIES

En cookie är en textfil som sparas på din dator från de webbplatser du besöker. Cookies används för att lagra information knutet till användaren för att möjliggöra personligt innehåll, statistik och säkerhetsfunktioner.

Curemo tillämpar Cookies för att förbättra tjänsten för användaren och för att vidareutveckla vår service och produkt samt för marknadsföring. Du godkänner att vi lagrar cookies på din dator genom att använda tjänsten. Du kan när som helst radera eller blockera dessa cookies från din webbläsare om du inte önskar använda tjänsten. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du utför dessa åtgärder.

Vi använder oss av sessionscookies som försvinner när du stänger din webbläsare samt tredje part cookies som Google Analytics för att analysera användandet av siten.

Är du föreläsare?

Vill du erbjuda dina tjänster som föreläsare till fler företag och organisationer? Då vill vi gärna höra från dig. Läs mer under fliken För föreläsare och kontakta oss så berättar vi mer..

Läs mer