Gunnel Ryner har länge jobbat med styrkebaserat ledarskap som handlar om att fokusera mer på det som är bra och positivt, det du vill se mer av, snarare än att analysera och fokusera på fel och brister. Det du vill ha mer av är det du ska fokusera och låta växa både i ditt medvetande som i din omgivning. En styrkebaserad ledare ser det goda i sina medarbetare och får det att växa. Denna lyfter fram goda exempel, framgångar och lösningar och diskuterar dessa i teamet så att alla kan lära av varandras framgångar. Man fokuserar på människors styrkor istället för på deras svagheter.

Naturligtvis ignorerar man inte problem, det handlar snarare om att angripa dem från ett annat håll.

1. Fokusera på vad du vill ha MER, inte mindre av

Det är lätt att fastna i att ständigt prata om problem, fel, brister och sådant som fungerar dåligt. Men för mycket fokus på det som inte fungerar riskerar att sänka medarbetarnas arbetsglädje, självförtroende och motivation. Lägg i stället fokuset på vad ni vill ha MER av på er arbetsplats. Vad vill ni ha i stället för problemen? Hur ser ert önskade läge ut?

2. Lyft och lär av framgångar och goda exempel

Ta fram tillfällen och situationer när det ni önskar er redan existerar/har existerat. Vad är det som bidrar till att det ibland fungerar bra, eller åtminstone lite bättre? Hur bär ni er åt när ni lyckas som allra bäst? Hitta orsakerna till era framgångar, snarare än era problem, och prata om hur ni kan göra ännu mer av det som leder er i rätt riktning.

3. Fokusera på medarbetarnas styrkor, inte deras svagheter

Många forskare är i dag överens om att det är smartare och mer effektivt att tillvarata människors styrkor, än att försöka åtgärda deras svagheter. Självklart behöver vi göra något åt svagheter som hindrar eller ligger i vägen för goda prestationer. Men att bara åtgärda svagheter kan aldrig göra någon briljant på något, det kan bara styrkor göra. Så prata med dina medarbetare om vilka deras styrkor är, och hitta sätt att låta dem använda sina styrkor ännu mer och utveckla dem vidare. Chefer som fokuserar på styrkor ökar chansen att få engagerade medarbetare från 9% till 73% (enligt en studie av Rath & Conchie 2008)! Ganska häftigt, eller hur?

4. Ha ett uppskattande förhållningssätt

Se och få fram den positiva potentialen i dina medarbetare. Ett uppskattande förhållningssätt innebär att du ser det goda i dina medarbetare och gör allt du kan för att förstärka det. Ha höga (men inte orimliga) förväntningar på och tilltro till dina medarbetares kapacitet och håll utkik efter och förstärk det du vill se mer av. På så sätt skapar du förutsättningar för dem att växa och förverkliga sin potential.

Gunnel Ryner är beteendevetare och författare till de bästsäljande böckerna ”Släng problemglasögonen – starta en positiv revolution!” och ”Den lata vägen till ett fantastiskt liv – och arbetsliv”. Hon föreläser även om ledarskap, kommunikation och svåra samtal. Du kan boka henne som föreläsare här!