Författare: Göran Boll

Så är det! Du är inte ensam om att storögt se dig omkring i världen och undra: hur kunde det bli så här, hur kunde det gå så HÄR långt – så snabbt!Vi lever i efterdyningarna av pandemin, där krig, utdragna NATO-processer, klimatförändringar, AI-utveckling, galopperande inflation, gängvåld, sprängningar och skjutningar dominerar – och där vi konsumerar allt detta via våra skärmarEnligt Nordicoms årliga mätning la vi 2022 sju timmar per dag på nyheter och andra medier. Ta bort måltider, dusch och toabesök – så handlar det om nästan halva din vakna tid…  

Det kanske mest intressanta i allt detta är inte exakt VAD det är som händer. Världen har alltid genomgått olika förändringar. Det är idag snarare en fråga om komplexiteten och intensiteten i allaförändringarna, om det faktum att världskarusellen numera snurrar allt snabbare, och forskarna förvarnar oss om att det exponentiellt kommer gå ännu snabbare framöver – det är det som är nytt.

Alla som åkt tekoppskarusellen på Gröna Lund i Stockholmförstår liknelsen. Det går fort, och sen ännu fortare! Du behöverlägga all din kraft och uppmärksamhet på att hålla dig kvar i tekoppen. Inget annat blir lika viktigt – om du inte vill ramla av i farten. Allt det som sker idag och som vi ser framför oss – belastar samhällssystemen allt hårdare och skapar allt mer stress,för allt fler.

Forskarna är eniga om att kronisk stress är skadligt för hälsan. Amerikanska läkarförbundet har sagt att upp mot 90 % av ALLTdet vi idag kallar sjukdom har en koppling till stress. Denna vår sköna nya värld, som bidrar till intensifierad stress för oss alla,den går att leva i – men den kräver specifika skillsets och verktyg. 

Några av de kanske allra mest effektiva verktygen/kompetensernaidag för att lite mer på djupet skapa lugn, balans och centrering är: yoga, meditation och mindfulness. I den stora amerikanska forskningsdatabasen PubMed ligger idag över 43,000 publicerade studier på yoga, meditation och mindfulness, där det går som en röd tråd genom allt, hur mätbart stressreducerande – och därmed positiva för den övergripande hälsan – som dessa i grunden enkla tekniker är.

I Sverige har man forskat på yoga sedan 1998, på bl.a. KI, KS och Danderyd. Denna forskning har, förutom tre doktorshattar för inblandade forskare, lett till att den svenska vården implementerat dessa tekniker brett, där 354 vårdenheter, ca 30 % av hela beståndet, idag har egen yogautbildad vårdpersonal som lär ut medicinsk yoga till alla patientkategorier, inklusive hjärta, cancer och psykiatri. 

En av centralfigurerna bakom denna utveckling är Göran BollUnder 90-talskrisen tog han yoga som konkret stresshantering in i näringslivet. Mellan 1998-2018 medverkade han i det mesta av den forskning som genomfördes på yoga i Sverige. 2001-2005 föreläste han på KI.s läkarutbildning. 2007 började han utbilda vårdpersonal i medicinsk yoga och 2010 tog Danderyds sjukhus som första vårdenhet in Görans yogaprogram till sina hjärtpatienter. Idag är Sverige världsledande på området, något som Göran föreläst om, även internationellt, över hela världen.

Detta ingår i det som Göran tar upp och går igenom under sina föreläsningar. Hur samtiden påverkar oss; vad statistiken och forskningen säger; hur viktigt det är för var och en av oss att hitta balans och centrering i oss själva – oavsett hur snabbt tekopparna snurrar – så väl som konkreta tips och pröva-på moment = hur du kan centrera dig i din egen livskarusell.