Curemo inleder samarbete med Generation Pep för att stödja barn och ungas hälsa.

”Vi vill ha möjlighet att erbjuda ett utbud av kompetenta föreläsare till olika organisationer för att stödja barn och ungas hälsa och välmående.”

-Suzanne Sjöberg, Grundare av Curemo

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation, startad på initiativ av Kronprinsessparet.

Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor gör att vi mår bra här och nu, och är dessutom två av de mest effektiva sätt som finns att förebygga framtida sjukdom och ohälsa. Goda vanor grundläggs tidigt och det borde därför vara en självklarhet att alla barn och unga ges samma förutsättningar till en aktiv och hälsosam livsstil. Så ser verkligheten inte ut. Bara tre av tio unga kommer upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 minuter per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär.

Detta vill vi vara med och förändra! Därför ställer vi oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Tillsammans skapar vi en folkrörelse för bättre hälsa!

Boka föreläsare utan mellanhänder genom direktkontakt med föreläsaren. Vi hjälper gärna till om du har frågor eller behöver hjälp med att hitta rätt föreläsare för ditt evenemang. Maila oss på info@curemo.se eller via vårt kontaktformulär. Vi svarar alltid inom 24 timmar.