Författare: Taino Bendz

Visste du att 75% av människor anser sig beroende av sin smartphone? Eller att mailboxen ökar vår puls ohälsosamt?

Digital teknik finns överallt runt omkring oss och har under det senaste decenniet utvecklats i en otrolig takt. I alla möjligheter som kommer från utvecklingen finns det också en baksida där symptomen från en uppkopplad livsstil med hög skärmtid och obalanserad teknikanvändning innefattar allt ifrån stress och utbrändhet till fysiska besvär, till sänkt fokus och produktivitet. Digitalt välbefinnande är en relativt ny term i Sverige som handlar om hur digital teknik påverkar oss och hur vi kan använda den utan att uppleva negativa effekter. I en alltmer digitaliserad värld där tekniken ständigt omger oss och integreras i vår vardag är det viktigt att vi är medvetna om hur vi använder den och hur det påverkar vårt välbefinnande och även kostar stora pengar på en organisatorisk nivå.

För att främja digitalt välbefinnande är det viktigt att hitta en balans mellan användning och avkoppling. Utanför jobbet handlar det om att hitta rätt mängd skärmtid för att hålla sig uppdaterad, samtidigt som man ger sig själv tid att koppla av från tekniken och fokusera på andra aktiviteter som främjar vår hälsa och trivsel, som träning, sociala aktiviteter och meditation. På jobbet gäller det att hitta balansen mellan uppkoppling och kommunikation, och fokustid på arbetsuppgifter. Med ständig digital distraktion sjunker kreativiteten, produktiviteten och vår innovationsförmåga samtidigt som stress ökar. 

Lyckligtvis visar forskning att små vaneförändringar kan ha stor inverkan på både vår hälsa och prestation. Nedan är några aspekter kring digital balans i organisationer: 

1. Ökad produktivitet: När medarbetare har bättre digitaltvälbefinnande är de mer produktiva. Genom att hantera sin digitala användning kan organisationer hjälpa till att minska distraktioner och förbättra fokus.

2. Minskad stress och utbrändhet: Majoriteten av sjukskrivningar idag kan kopplas till psykisk ohälsa. Digital stress är en stor faktor och organisationer kan genom ökad medvetenhet stötta medarbetare inte bara till sänkt stress utan även förbättrat allmänt välbefinnande.

3. Förbättrad innovationsförmågagenom att möjliggöra tid för fokusarbete, såkallat ”deep work”, i kombination med att skapa distraktionsfria tillfällen för reflektion och assimilering av kunskap kan organisationer öka medarbetarnas kreativitet och innovation.

4. Förbättrat samarbete och kommunikation: Ökad förståelse kring digitalt välbefinnande kan också bidra till förbättrasamarbete och kommunikation i organisationer. Genom att främja korrekt och balanserad användning av digitala verktyg och plattformar som underlättar effektiv kommunikation och samarbete kan organisationer förbättra teamdynamiken och främja en känsla av gemenskap bland anställda. 

5. Bättre balans mellan arbete och privatliv: Organisationer som främjar digitalt välbefinnande kan också hjälpa anställda att uppnå en bättre balans mellan arbete och privatliv. Genom att uppmuntra anställda att koppla från teknologi under icke-arbetstid kan organisationer bidra till att minska stress och förbättra mental hälsa. Detta kan resultera i en mer engagerad, produktiv och nöjd arbetsstyrka.

Taino Bendz debutbok Tech-Life Balancesammanfattar han forskning på ett lättillgängligt sätt och delar 101 olika sätt att leva ett mer balanserat liv i vår allt mer digitala värld. Boken berör psykisk hälsa & stress, fysisk hälsa, fokus & produktivitet, relationer, och familjer och erbjuder praktiska tips och verktyg för att hantera teknologi på ett hälsosamt sätt. Det är inte teknologin i sig som är problemet, utan snarare hur vi använder den och jag har sett så många exempel på hur människor genom medvetenhet om vårt användande kan förbättra många delar av både hälsa och prestation.

Taino Bendz är civilingenjör och föreläsare och har under de senaste åren hjälpt tusentals personer återta kontrollen av sin tid och uppmärksamhet med mycket positiva effekter som resultat. I sina föreläsningar hämtar Taino erfarenhet från över 10 år inom näringslivet där han haft ledande befattningar inom olika tekniksektorer. Hans presentationer är engagerande och informativa, där deltagarna är aktivt involverade och direkt påbörjar resan mot digital balans. Han är van att arbeta med olika organisationer och grupper och anpassa innehållet för att vara så värdeskapande som möjligt för just er. Rapporterade upplevelser från Tainos föreläsningar är sänkt stress, ökad hälsa, förbättrat fokus, produktivitet, innovation, och troligen ett gott skratt med mycket igenkänning!