Är engagemang och delaktighet vägen fram till förändring och lärande?

När informationsprocessen går allt snabbare så medför det att vi behöver lära om och lära nytt i allt snabbare takt. Ska du behålla kunskapen på en lagom eller hög nivå på jobbet krävs det idag att du regelbundet söker ny kunskap för att slippa bli  mindre relevant på arbetsmarknaden. För många företag och organisationer är det idag viktigt att behålla konkurrenskraften genom att integrera lärande i sin organisation och så vill man gärna få lite mer förändring samt valuta för de pengar som man investerar i en föreläsning om den inte är av ren inspirationskaraktär. Vid dessa tillfällen lämpar sig ofta en föreläsning med integrerad workshop väldigt bra. Gäller det en kick-off så är det ofta en motivationskick man är ute efter men likaså hoppas man många gånger på att medarbetarna kan dra nytta av något av det som förmedlades även på sikt.

.

Man kan dock inte ha för stor förhoppning om att innehållet i en föreläsning tas tillvara på och appliceras av publiken. Vill man däremot skapa en förändring och ändra ett beteende i en organisation så behöver man inte bara kunskapen utan även verktygen, få komma till start och bli involverad i ett förändringsarbete. Det blir klart och tydligt vad som förväntas bli levererat efter en workshop och när man är klar så har man redan kommit en bit på väg. Man kan därmed både fokuserat och konkret skapa den förändring man vill ha och på så vis integrera nya insikter och kunskaper direkt i organisationen. 

Med en enskild föreläsning så är det oftast upp till individen själv att avgöra vad och om man vill spinna vidare på de tankar och idéer som nämnts. Man går tillbaks till sitt arbete och fortsätter många gånger där man slutar men kanske ibland funderar lite på några insikter man fick med sig.

.

Med en kombinerad workshop och föreläsning blir resultatet (om väl planerad) något helt annat. Man är dessutom som chef eller ansvarig förväntad att ha en agenda och ett konkret förändringsmål med en workshop. Medarbetarna vet om att en förändring kommer vara förväntad av dem och de blir själva direkt involverade i arbetet och känner därmed delaktighet i processen och får fritt utrymme att uttrycka sina tankar och funderingar.

Den person som leder workshopen har en viktig uppgift att få skapa en trygg miljö för deltagarna som skapar engagemang så de kan och vill bidra med så mycket som möjligt. Denna person ser också till att man kommer i mål med vad man förväntas uppnå och kan direkt se om det är något som inte gått hem eller känns tveksamt i gruppen. De allra flesta problem kan komma upp till ytan och alla i rummet vet vad nästa stag blir när man lämnar rummet.

.

Så vad kan då en kombinerad föreläsning och workshop bidra med?

Det kan se lite olika ut beroende på vad man vill uppnå men med rätt föreläsare/workshopledare och agenda kan man: 

  • Skapa inspiration, motivation, laganda samt påbörja ett förändringsarbete
  • Köra igång med nytt material/kunskaper/verktyg som sedan deltagarna får lära sig att applicera i sin arbetsroll
  • Fritt kommunicera de farhågor och eventuella problem som man kan komma att stöta på och få råd och vägledning av facilitatorn/workshopledaren
  • Skapa ett mer eller mindre komplett upplägg med handlingsplan och med fokus på de resultat man förväntas uppnå

För att få så bra resultat som möjligt är det viktigt att personen som leder processen har kunskap och vana att leda både en föreläsning och workshop som är anpassad till gruppen och tillfället.

.

Suzanne Sjöberg – Curemo

.

Vi hjälper dig gärna hitta och boka rätt föreläsare / workshopledare utan mellanhänder genom direktkontakt med föreläsaren eller via vår förmedling för att du som kund ska få ett så bra pris som möjligt vid bokning. Vi samarbetar med några av Sveriges populäraste föreläsare och workshopledare. Maila oss på info@curemo.se eller via vårt kontaktformulär. Vi svarar alltid så fort vi kan.