Författare: Christina Haugsöen

All forskning visar på samma sak. Stanford University, Harvard University och svenska arbetsmiljöverket, alla säger samma sak, stress är farligt. Det är destruktivt både när det gäller vår hälsa och den organisatoriska effektiviteten.

Om vi ser på hälsoaspekten så borde bara den räcka för att vi ska förstå hur illa det är att stressa. Både Harvard University och Stanford University har släppt rapporter när det gäller stress. Harvard University skriver: forskningen visar att kronisk stress (mer än någon månade) bidrar till högt blodtryck, främjar bildandet av avlagringar i våra artärer, och orsakar förändringar i hjärnan som bidrar till ångest, depression och olika missbruk. Det kan dämpa immunförsvaret, öka känsligheten för förkylningar och andra vanliga infektioner. Det kan bidra till astma, matsmältningsbesvär, cancer och andra hälsoproblem.

Stanford University menar, utifrån deras forskning att följderna av stress kan påverka både din kropp, dina tankar och känslor och ditt beteende. Att kunna känna igen vanliga stressymptom kan hjälpa oss att hantera dem. Stress som man inte hanterar kan bidra till många hälsoproblem, till exempel högt blodtryck, hjärtproblem, övervikt och diabetes. Man kopplar även cancer som en följd av stress.

Man har också sett att hjärnan krymper vid stress, det kortisol som utsöndras när vi stressar dödar celler i hjärnan. Det har visat sig att om man stressar under en längre tid, och då räknar man någon månad, så har det visat sig att celler dör bland annat i vår hippocampus. En av effekterna av det är att minnet blir sämre.  En annan olycklig effekt av detta är att vår stressbroms sitter i hippocampus så följden blir att den som ska bromsa oss i stressen fungerar inte så man kan säga att stress föder stress. Stressen kommer leva att sitt eget liv

Om vi går över till den organisatoriska effektiviteten och stress.

Stress omintetgör vår förmåga att planera framåt genom att störa hur vi använder minnet, visar Stanford-studien. Genom att para ihop hjärnskakningar med virtuella navigeringsuppgifter fann forskare att människor gör mindre effektiva planer när de är stressade. Man kan vidare läsa: Ny forskning från Stanford University har funnit att stress kan hindra vår förmåga att utveckla välgrundade planer genom att hindra oss från att kunna fatta beslut baserat på minne.

I arbetsmiljöverkets egna studier så har man sett att medarbetare som upplever stress har i genomsnitt ett produktionsbortfall på 38 procent vilket under en längre tid blir ett stort bortfall.

Det har också i olika studier visat sig att vår kognitiva förmåga sjunker radikalt när vi försöker hålla många bollar i luften. Vi förlorar också vår förmåga att tänka långsiktigt så vi löser ofta våra problem kortsiktigt.

Lägger vi ihop allt detta är det lätt att förstå varför, och att vi måste arbeta med att få stressen ut ur våra organisationer och våra liv.

Egentligen vet vi redan allt detta, kanske inte fullt ut men alla som har stressat vet att man inte mår bra av det och vi vet också att många felbeslut och mycket av ineffektivitet har med stress att göra

Då kommer den viktiga frågan upp, går det att göra något åt det? Går det att välja bort stress? Svaret är ja!

Ditt liv är ett resultat av dina val.

Om du inte gillar ditt liv, då är det dags att göra andra val.

1994 gick jag i väggen. Det var vid lunchtid och jag märkte att jag hörde sämre och sämre samtidigt som allt blev suddigare, till slut var allt tyst och svart. Jag var fortfarande ”kvar där inne”, jag kunde tänka. – vad händer med mig?

Här började min väg mot ett liv där jag aktivt väljer bort stressen. -Det går väl inte! säger man till mig. -stressen är oundviklig. Men tänk om det inte är så, tänk om vi har ett val.

Sedan 1999 har jag varit ute i företag och jobbat med organisationer, chefer/ledare och medarbetare med bland annat effektivitet och stress. Jag har sett hur andra val gör att stressen kan minskas enormt i vissa fall och försvinna bort helt i andra. Vi jobbar med attityder och hur vi tolkar och uppfattar det som händer runt oss. I min kurs ’Arbeta effektivt utan stress’ ser vi över hur vi tänker runt tid (tidsstil), vad är våra uppgifter och hur prioriterar vi dem. Vi lär oss att skilja på systemfel och det jag själv kan påverka.

I min föreläsning, Gå starkare ur väggen – min historia, berättar jag om min resa bort från väggen. Jag berättar om mina val och hur jag lärde mig att tänka runt mig och stressen. Jag visar att det faktiskt går att arbeta och vara effektiv utan att välja stress. Hur mitt liv gick från att vara något jobbigt till att bli den glädje det borde vara.

Christina Haugsöen  är expert på att skapa effektivitet och trivsel på arbetsplatser. Hon har arbetat med ledarskap och affärsutveckling i mer än 20 år med mycket goda resultat. Hennes bakgrund är främst inom statsvetenskap, beteendevetenskap och pedagogik. En omtyckt föreläsare och utbildare som har anlitats av en rad välkända företag.