Från guld till platina med föreläsaren och Mrs Mindfulness Cecilia Åkesdotter
Cecilia ser sig som en katalysator för personalgrupper att skapa en friskare, vänligare och smartare arbetsplats där medveten närvaro är grundkompetensen för att nå arbetsglädje, minska stressen, bli effektivare och skapa goda möten! Cecilia Åkesdotter är en rutinerad föreläsare som ser jobbet som sitt kall. Här berättar Cecilia själv om ett case där hon lett en grupp genom en förändringsresa.

Case Västergötland – Medarbetarundersökningen visade stress
I september 2022 fick jag en förfrågan från en organisation i Västergötland. Personalchefen beskrev att hon letade efter en föreläsare som kunde hjälpa personalen att hitta verktyg för att hantera stress. Företaget hade genomgått en organisationsförändring som hade skapat viss oro. Vi kom fram till att det skulle kunna vara värdefullt för personalen att få kunskap och verktyg inom både stresshantering, effektivitet, bemötande och attityden till sig själv. Jag skickade över förslag till föreläsningsagenda med rubriken Arbetsglädje tillsammans!


Föreläsningsagendan
Arbetsglädje tillsammans!

• Vilken är din största utmaning på jobbet?
• Stärk Självledarskapet  Lyckoforskning  –Hjärnforskning
• Tillsammans! Bemötandestilar – öka förståelsen för varandra  lyft varandra
 Mindfulness – i nuet finns kraftpunkten att agera medvetet både i mötet och i arbetsuppgiften   – användningsområden, metodik, vetenskapliga effekter
• Glädjeverktyg – medvetna val i våra möten, samtal, enskilda arbetsuppgifter
Rutiner – Effektivitet – Stresshantering – Attityd till mig och omgivning – Närvaro
• Återkoppling – verktyg att hantera din största utmaning?


Inspirationsföreläsning/workshop i Uddevalla
Vd:n nappade på agendan och en regnig, becksvart novemberkväll rullar jag in mot hotellet i Uddevalla. Det blåser vid havet. Jag känner förväntan att få möta personalgruppen, men först sömn.

Kl 8.00 möter jag gruppen i den u-formade föreläsningssalen. Jag känner kontakten med alla och deras förväntan. Jag ser fram emot att ge dem inspirationen som kan förändra livet på riktigt i arbetslivet.

Vi gör den här föreläsningen tillsammans. Vi skapar interaktionen och inspirerar varandra genom vår kommunikation som mera liknar en workshop där alla är aktiva i reflektionsövningar, kunskapspassen och i mindfulnessövningarna. Det var ju det personalchefen sa i första samtalen – Och det blir väl mindfulness också? – Självklart, det är ju min specialitet, som jag älskar – att vägleda för att få kontakt med närvaron i nuet och känna atmosfären skifta i rummet och öppna upp till fokuserat och öppet förhållningssätt.

Feedback direkt efter föreläsningen – bästa upplevelsen

”Mycket bra idéer och tankar som jag tar med mig in i mitt arbetsliv.”

”Ett uppvaknande”

”Man behövde den här påminnelsen. Jag måste börja tänka på att varva ner.”

”Större medvetenhet om nycklar till bra bemötande.”

”Bra verktyg att använda.”

”Inspirerande! Verktyg kring stresshantering tar jag med mig. Sov övningen”

”Mindfulness –genomgången”

”Inspiration att börja använda verktygen.”

”Se möjligheter – positiv, Ge beröm! Inspirerande – nyfiken på mindfulness”

”Lugn och medvetenhet”

”Tack för din sprudlande energi! Mycket inspirerande

”Mycket bra! Helheten var bra och alla delar kändes värdefulla. Ser fram emot att läsa din bok. Tack!”

Cecilia Åkesdotter var jätteinspirerande/energigivande och väckte en hel del tankar hos de flesta skulle jag tro. 😊 Det blev en ”Snackis” efteråt och många tyckte att hon gav oss bra ”verktyg” att ha med sin framöver.
Andreas Redebratt , energiproduktierOnlineutbildning GlädjeRESAN 

Efter föreläsningen sammanstrålade jag med vd:n och gav ett förslag. 
– Skulle ni vilja göra en kurs med mig, GlädjeRESAAN, för frivillig personal, där ni tränar på verktygen som vi gått igenom idag och fördjupar kunskapen över fyra veckor? Vd:n förankrade förslaget med ledningsgruppen. Klartecken!

Jag inledde samtal och förberedelser med personalchefen och 16 januari startade kursen. Det var en engagerad och motiverad deltagargrupp som gick in en utvecklande period. Jag kände mig priviligierad att umgås med alla härliga deltagare i workshopsEfter fyraveckorskursen sammanställde jag deltagarna upplevda effekter genom enkäter och djupintervjuer.


Effekter av GlädjeRESAAN – Varaslättens Lagerhus 

Övergripande
En positiv utveckling med hävstångseffekt!

Privatliv
Positiv utveckling på fritiden
Känner mig som en bättre partner

Professionell utveckling & Medvetenhet
Rutiner energigivande
Bättre sömn 
Vaknar utvilad
Mer energi
Väljer rörelse före stillasittande lunchtid
Börjat med fysisk träning efter flera års allt för lite träning


Effektivitet
Ser arbetet ur ett helikopterperspektiv 
Bättre förmåga att planera mitt arbete
Planerar mina arbetsuppgifter på ett nytt sätt

Ökat fokus
Bättre fokusförmåga
Hålla fokus på en sak i taget

Mer metodisk i enskilda arbetsuppgifter
Utför en uppgift i taget
En sak i taget
Arbetsbelastningen har varit hanterbar

Stresshantering
Känner mindre stress
Stressreducering
Stressnivån känns ok
Sinnesro

Självinsikt
Medveten om mina beteenden och vanor
Medveten om mina egna val

Valet av mindset är mitt
Har förmågan att reglera känslor
Ökad reflektionsförmåga
Medveten om att omgivningens utmaningar påminner om mina egna
Nya perspektiv i mötet med andra kursdeltagares perspektivberättelser

Självrespekt
Viktigt att lyssna på mig
Ångrat att jag inte valt att lära mig mindfulness tidigare
Sänkt de egna kraven
Attityden till mig själv har förbättrats
Jag väljer mitt förhållningssätt


Attityd till andra – Bemötande/Kommunikation/Relationer
Viktigt att lyssna på andra
Aktivt lyssnande
Medveten om vikten att lyssna i samtal

Mer medveten i mina samtal
Väljer förhållningssätt i samtal
Insikten om ett nytt sätt att se på andra människor

Närvaro
Nuet är det viktiga
Alla har alltid tillgång till närvaron
Ökad närvaro


Specifikt för personalgruppen Varaslättens Lagerhus


-Bättre förståelse för varandra
-Relationsskapande
-Gruppmötena via zoom har påverkat atmosfären positivt på jobbet
-Workshops bygger relationer på ett värdefullt sätt
-Ökad gruppstyrka och sammanhållning
-Stärkt den psykologiska tryggheten på arbetsplatsen
-Mervärde att göra kursen i sin personalgrupp
-Attityden mot varandra har förändrats positivt 
-Några har ångrat att de inte började kursen
-Känner mig som en bättre kollega


”Onlinekursen GlädjeRESAAN har gett mig mer sinnesro, möjligheter att hitta fokus på ett bättre sätt och planera både mitt arbetsliv och privatliv. Tänk vad världen hade sett bättre ut med mer mindfulness. Jag rekommenderar kursen för alla som är intresserade av att investera i sig själva och bli en bättre människa. Tack för en superhärlig kurs!”
Tommy Blom, logistikplanerare, Varaslättens Lagerhus

”Onlineutbildningen GlädjeRESAAN har hjälpt mig bli medveten om vikten av att vara närvarande i mötet och att lyssna. En väldigt bra kurs över lag som kom rätt i tiden!”
Ida Hillesköld Kvalitet/miljö Varaslättens Lagerhus

”Cecilia har i onlinekursen GlädjeRESAAN inspirerat oss och visat på bra verktyg till att stressa mindre och leda oss själva. Video- och ljudfilerna som vi fått varje måndag morgon har varit givande och lagt grunden till kursen. De veckovisa zoommötena har varit superbra! När vi har diskuterat i grupp har det stärkt oss som grupp och bidragit med att stärka den psykologiska tryggheten på arbetsplatsen. Du har väglett mötena på ett mycket bra och proffsigt sätt! Tack Cecilia för ditt engagemang och att du sprider så fin energi!
Helen Wennerholm personalchef, Varaslättens Lagerhus

Kursupplägget
Anders Hammer, Administrativ chef Varaslättens Lagerhus
”Lagerhuset har efter en halvdags föreläsning för all personal av Cecilia genomfört GlädjeRESAAN, en fyraveckorskurs i stresshantering och mindfulness för de som önskade delta. Veckans kursinnehåll har presenterats mycket tydligt och föredömligt strukturerat med coachande mail inför varje vecka där också video- och ljudfiler bifogats liksom faktablad som alternativ inlärning. Cecilia har i veckovisa workshops lett oss genom veckans teman på ett mycket bra sätt. Med sitt personliga, naturliga sätt skapar hon en tillåtande öppenhet i gruppsamtalen som varit mycket värdefulla och utvecklande för individerna och på köpet varit relationsbyggande i gruppen. Jag kan varmt rekommendera att anlita Cecilia för liknande uppdrag, det har alltigenom varit mycket positivt. Toppklass!”

sid 6, 265 ord

Cecilia Åkesdotter  en annorlunda bakgrund
Jag började som föreläsare för 25 år sedan och jag har mött stora och små grupper, tusentals chefer och medarbetare i näringsliv, kommun och landsting över hela Sverige. Som tidigare koncerncontroller förstår jag tjänstemännens vardag och med min annorlunda start med hälsoutmaningar och många sjukhusbesök vet jag hur viktigt det är att skapa lugn i tuffa situationer och hur man vill bli bemött. Jag ömmar för alla de som har det tufft – stressade, psykisk ohälsa pga hög arbetsbelastning, omtumlande omorganisationer, besvärliga samtal. Men även privata utmaningar såsom långvarigt sjuka barn och anhöriga, separationer, vänner som inte mår bra och som lämnar livet. Jag har upplevt allt det där och känner empati, kan snabbt se helheten och orsakssamband. Utifrån helhetsanalysen plockar jag fram agenda och verktygen som kan lyfta och utveckla gruppen till nästa nivå. Jag njuter under tiden och älskar att bidra!