Om förstadiet till klimakteriet och dess påverkan på kvinnors hälsa

Förstadiet till klimakteriet drabbar många kvinnor redan efter 35-års ålder och gör dem mer mottagliga för stress. Dessa kvinnor uppvisar många olika symptom där bland annat sömnen ofta försämras. Katarina Wilk är hälso- och medicinjournalist, samt författare till boken Perimenopower och har själv upplevt denna period och brottats både med missuppfattningar och okunskap från vården och andra människor runt omkring henne. Förutom att det påverkar privatlivet så påverkas även prestationen på jobbet. Med rätt hjälp och insyn i dessa problem kan man vända den trenden.

.

När jag var i 42-årsåldern drabbades jag av svåra sömnproblem. Min läkare ville snabbt sjukskriva mig för depression och ge mig en utmattningsdiagnos. 

.

Som hälso- och medicinjournalist hör jag till den falangen som är väldigt uppmärksam på vad som händer i min kropp vilket alltid inte är så positivt men i just detta fallet måste man säga att det var det. Jag kände tydligt att jag inte var utmattad och inte heller deprimerad och vägrade påbörja den medicinering jag blev erbjuden. Jag kände så tydligt att det var något annat som hände i min kropp så jag började researcha. En research som många år senare resulterade i att jag skrev en bok om min resa som idag har översatts till sju andra språk. 

.

Jag insåg nämligen att orsaken till min symtom inte alls hade med min arbetssituation/mitt privatliv att göra utan istället med det som hände med min kropp. Jag befann mig i perimenopausen – tiden innan en kvinnas mens försvinner. På svenska kallar vi detta klimakteriet – ett ord som både har en extremt dålig laddning men också är förvirrande, eftersom vi tror att det är något som drabbar kvinnor kring 50-årsåldern vilket inte stämmer. Förstadierna kan komma redan upp till 10 år innan mensen försvinner och de förändringar som sker kan påverka både kropp och själ och i långa loppet vår arbetssituation. Dessa förändringar i kroppen gör oss nämligen mer mottagliga för stress. 

.

Detta är inget jag har hittat på, det finns vetenskap bakom detta insåg jag när jag påbörjade min research. Det finns också tecken på att man ofta avskriver kvinnors symtom som psykiska och därför tar till antidepressiva i första hand. Jag vill inte förringa utmattningsdiagnoser på något sätt,  inte heller antidepressiv behandling vid en klinisk depressionsdiagnos men jag tror att det sker en överförskrivning till kvinnor i den här åldern vilket i sin tur leder till felaktiga sjukskrivningar. Jag tror att de depressionsliknande symtomen man kan ha under den här perioden kan stävjas genom livsstilsförändringar och så småningom hormonersättning. Detta finns det alldeles för lite kunskap om inom allmänvården men även på arbetsplatserna. Jag vill skapa denna förändring. Jag vill att man ska förstå hormonernas inverkan på kvinnors liv. Jag tror att man skulle kunna få ner antalet sjukskrivna på detta sätt. Samma arbete sker nu runtomkring i världen. I UK har kampanjen #makemenopausematter resulterat i att det till och med blivit en parlamentsfråga. I Sverige pratar vi fortfarande ganska tyst om detta. Jag hoppas bli en del av denna förändring. 

Boka föreläsning med Katarina Wilk.

Katarina Wilk föreläsare
Fotograf: Johan Strindberg

Boka föreläsare utan mellanhänder genom direktkontakt med föreläsaren. Vi hjälper gärna till om du har frågor eller behöver hjälp med att hitta rätt föreläsare för ditt evenemang. Maila oss på info@curemo.se eller via vårt kontaktformulär. Vi svarar alltid inom 24 timmar.