Författare: Emanuel Nilsson

Jag har börjat använda mig av en princip som heter paretoprincipen, det är en empirisk regel som innebär att 20% av orsakerna ofta står för 80% av verkan. Den kallas även för 80/20-regeln.


Det var Italienaren Vilfredo Pareto som observerade under början av 1900-talet att 20% av befolkningen ägde 80% av landets tillgångar, han såäven att 20% av det han hade planterat i sin trädgård gav 80% av skörden. Sedan dess har den här principen generaliserats och applicerats på många olika områden. 

Det finns flera sammanhang där vi ibland kan se detta, exempelvis: 

20 % av tiden och energin på en uppgift kan ge oss hela 80% av resultatet. 20 % av kunderna kan stå för 80 % av klagomålen20 % av kunderna kan stå för 80 % av intäkterna20 % av säljarna kan stå för 80 % av försäljningen. 20 % av personalen kan stå för 80 % av problemen. 20 % av dina problem står för 80% av ditt ältande Och så vidare


På mina föreläsningar brukar jag ta ett exempel med en liten golfklubb. På denna lilla golfklubb slås 100 golfbollar ut på ettgräsfält. Din uppgift är att samla in bollarna varje dag, det tarungefäen timme att hitta alla 100 golfbollarna. Men det intressanta är att det tar 12 minuter att hitta 80 st bollar men hela 48 minuter att hitta de sista 20 bollarna. Så varför inte sluta efter 12 minuter och komma tillbaka dagen därpå när 100 nya bollar slagits ut? Det jag menar är inte att vi ska slarva eller inte göra saker fullt ut, men i bland och på vissa uppgifter kanske det är onödigt att ha som krav att samla in 100 bollar varje dag. Det kanske räcker med 80 eftersom det är mer effektivt både med din tid, hälsa och energi. Då kan du fokusera 120% på det som verkligen är viktigt.

Det handlar först och främst om att göra rätt saker, inte att bara göra många saker eller göra saker snabbt. Du kan fundera över vad det kan få för konsekvenser i ditt liv om du tillämpar 80/20-regeln ibland på något eller några utvalda områden. 

 


Emanuel Nilsson var bara 21 år när han brände ut sig och fick lämna sitt företag där han jobbat som VD. Idag föreläser han om sin egna personliga erfarenhet med konstruktiva insikter, tankeställare och lärdomar för att hjälpa andra prestera och samtidigt må bra. Samtidigt driver han ett företag i Tanzania med 20 anställda.