Allt fler organisationer ser nu över ett mer flexibelt och långsiktigt digitalt arbetssätt. En hybrid möteskultur har växt fram under det senaste året. Business as usual men i en ny kontext börjar träda fram. Event och föreläsningar var satta on hold till en början för att sedan övergå till digitala format och vad vi nu ser så börjar de fysiska mötena ta form igen. Mötesagendan har sett annorlunda ut och man planerar enklare möten nära naturen och i mindre grupper. Skiftningar i vilka ämneskategorier som är på tapeten och det blir mer svart på vitt vad det finns för behov i organisationen.

Ett nytt arbetsklimat har medfört att vi träffas mindre och kommunicerar mer online. Vilket i många lägen kan vara mer effektivt och kostnads-besparande, men i sig även kan stöta på problem med missuppfattningar, sammanhållning och kreativitet till exempel. Många är positivt inställda till ett flexibelt arbetssätt och är för dem en gynnsam trend. För vissa lämpar det sin inte alls och det finns de som vantrivs, tappar motivationen totalt och där en ohälsa senare växer fram. Detta är några av de förloppen som bidrar till att det kommer vara ännu viktigare att blicka framåt i vad som händer i er verksamhet och vad det kommer skapa på sikt. Som chef har du en svår roll när du har svårt att tolka signaler om något är fel och hur du själv kan lysa med din närvara och din ledning.

Med min egen erfarenhet från tidigare anställning och från att ha jobbat under flera års tid från hemmakontoret och dessutom på annan ort så förstår jag det extra engagemang som krävs av medarbetaren och hur viktigt det är med fasta rutiner och en bra arbetsmiljö. Det kanske allra viktigaste att känna delaktighet och behålla den sociala interaktionen på en fortsatt hög nivå. Om många av dessa ämnen var populära redan före Corona-pandemin så har de fått ännu större slagkraft nu.

Bli medveten om situationen på arbetsplatsen och vad ni kan göra åt den?

Lena Skogholm som nyligen blev nominerad till Stora Talarpriset och väckt mycket uppmärksamhet med sin nya bok beskriver hjärnan som fenomen och hur vi kan bygga stärka hjärnmuskler. Minst lika viktigt som att bygga enstark kropp då vi nöter mer än någonsin på vår hjärna vilket visar sig i utmattningssyndrom, lägre prestationer och vardaglig stress bland annat.

En annan alltid het föreläsare inom området hjärnan är före detta Mensas ordförande Jenny Åkerman som fångar publikens engagemang direkt men sin stora kunskap och skicklighet på scen.

Söker ni en hands on intressant och engagerande föreläsning kring vårt mänskliga beteende och hur vi fungerar i olika situationer? Varför vi reagerar som vi har gjort under pandemin och hur det har styrt oss i vårt arbete, då är David Eberhard, Anders Rydell och Tomas Lönn heta tips.

Liria Ortiz om både ett nytt och gammalt fenomen, gnäll och vad man kan göra åt det om medarbetarna börjar bli gnälliga och slippa de ibland förödande effekter de kan ha på en organisation. Alla drabbas av gnälliga medarbetare men hur gör man som ledare och medarbetare för att ta itu med problemet?

Hur blir vi och planeten mer hållbar?

Catharina Rolfdotter-Jansson är en mycket engagerad föreläsare, journalist och författare till 12 böcker om hälsa och hållbarhet. Annika Dopping som föreläser inom samma område ger er den perfekta starten på er kick-off eller ledarmöte. Åsa Lundqvist-Coey och Johan Ronnestam hjälper er göra organisationen mer hållbar. Åsa genom hennes exceptionella kunskap kring komplexitet och Johan kring varumärket och entreprenörsandan.

Lyft teamet både mentalt och prestationsmässigt!

Lili Öst hjälper er bli tanke- och känslomedvetna för att skapa förändring. Eric Thyrell ger er de rätta verktygen och en riktig energikick med sin höga scennärvaro och humor. Perfekt för kick-offen och hela arbetsgruppen.

Cecilia Åkesdotter förmedlar på ett djupare plan hur vi genom mindfulness kan komma i balans med oss själva och bli snällare och mer empatiska medarbetare.

Caroline Mohr har gjort sin egen resa som golfproffs och med åtskilliga svårigheter som drabbat henne i livet.

Johan Dahl är van att jobba hands on med säljteamet hur man hittar motivationen, effektiviteten och säljer mer.

Detta var några heta tips på föreläsare just nu!