Fler och fler av oss börjar inse att vikten av en god hälsa påverkar vårt dagliga liv i större utsträckning än enbart hur vi mår i kropp och knopp. Det påverka även i högsta grad vår prestationsförmåga. Hälsorelaterad prestation (HRP) innebär att prestation höjs till följd av en god hälsa. Man kan därmed mäta prestationen i relation till individens hälsotillstånd. ”Helt enkelt hur bra människan kan prestera i förhållande till sin generella hälsa”.  

Det finns en del olika definitioner på ordet hälsa. Några vanliga är:

Det tillstånd hos en organism som beror på o. kännetecknas av att alla dess organ fungera på ett fullt tillfredsställande sätt, godt kroppsligt befinnande l. tillstånd, godt hälsotillstånd; stundom utan skarp gräns övergående i Vara vid hälsa, vara fullt frisk.  – Akademiordboken
 
Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning. – WHO från 1946
 
Tillstånd av välbefinnande och fullgoda kroppsfunktioner hos människa – NationalEncyklopedin
 
Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande – Socialstyrelsen
 
Ordet ”hälsa” (substantiv) per definition i västvärlden är därmed svårtolkat. I delar av öst har man tillämpat en mer holistisk och bredare syn på hälsa där det ofta översätts till ”Ett fritt flöde”. 

Man kan såvida definiera hälsa utifrån olika aspekter på begreppet. I WHO:s definition av hälsa återfinns fysisk, psykisk och social hälsa, men man talar även om andlig, emotionell och samhällsbetingad hälsa.

Livskvalitet däremot är den upplevda känslan av att leva ett gott liv. Det är en subjektiv upplevelse som skiljer sig från yttre mätbara betingelser. Dålig hälsa per definition är inte lika med dålig livskvalitet. 
.
Tillbaks till den hälso-relaterade prestationen. Genom att ta väl hand om din hälsa genom tex sömn, kost, träning, återhämtning, social interaktion så kommer du per automatik förbättra din prestation i olika avseenden som fokus, minne, balans i kropp och sinne och så vidare. En kontrast till den hälso-relaterade prestationen skulle kunna kallas den övnings-relaterad prestation. Prestation som styrs av olika övningar och som är beroende av träning. Exempel på detta kan vara att du övar inför en tenta eller tränar inför ett maraton. Du utför då en mer ensidig övning som bör öka din prestationsförmåga i relation till det specifika målet du har för din prestation.
I de flesta avseenden behövs både och för att möjliggöra en så god prestation som möjligt när du vill prestera inför ett specifikt ändamål. Exempelvs så behöver du både träna löpning samt äta en god kost och återhämta dig när du tränar inför ett maraton.
.
 
 
 
Boka föreläsare utan mellanhänder genom direktkontakt med föreläsaren. Vi hjälper gärna till om du har frågor eller behöver hjälp med att hitta rätt föreläsare för ditt evenemang. Maila oss på info@curemo.se eller via vårt kontaktformulär. Vi svarar alltid så fort vi kan.