För att få ett öppet, ödmjukt och kreativt arbetsklimat behöver vi kunna leda oss själva på ett moget och insiktsfullt sätt berättar Tina Tornell. En grundläggande faktor för självledarskap är självinsikteftersom det hjälper oss att förstå våra styrkor och svagheter, våra utvecklingsvägar och vår påverkan på andra människor. Genom att ha en djup förståelse för oss själva, kan vi ta ansvar för vår egen utveckling och vår påverkan på omgivningen.

Självinsikt hjälper oss att identifiera våra beteendemönster och tankemönster, vilket krävs om vi vill förändra dem. Det ger oss också möjlighet att hantera stress och utmaningar på ett mer effektivt sätt eftersom vi har en bättre förståelse för våra begränsningar och vad som triggar oss. Självinsikt är också viktigt för relationer eftersom det hjälper oss att förstå hur vi påverkar andra och att kommunicera på ett mer konstruktivt sätt. Genom att vara medveten om vår egen roll i relationer och interaktioner, kan vi arbeta för att vara mer konstruktiva och ärligaSjälvinsikt nämns ofta som den viktigaste egenskapen för att bli mer effektiva ledare – för oss själva och för andra.

Att utveckla sin självinsikt är dock inte så lätt, det är ofta svårt att se sig själv utifrån. Några av de vanligaste orsakerna till att självinsikt är svårt inkluderar:

  • Bias och blinda fläckar: Vi har alla en tendens att se oss själva på ett fördelaktigt sätt och underskatta våra svagheter och begränsningar. 
  • Försvarsmekanismer: Vi har utvecklat försvarsmekanismer som hjälper oss att skydda oss från känslor av oro, skuld och skam. Dessa mekanismer kan också förhindra oss från att se oss själva objektivt och få en riktig bild av vårt inre liv.
  • Rädsla för förändring: Självinsikt kan ibland innebära att vi upptäcker saker om oss själva som vi inte gillar. Detta kan leda till känslor av oro och rädsla för förändring. 

Trots dessa utmaningar är självinsikt en viktig del av personlig utveckling och en förutsättning för ett rikt och meningsfullt liv. 

En hjälp på vägen är ett bra verktyg för att förstå oss själva och andra – vi tycker att Enneagrammet är ett av de mest verkningsfulla. Vi har använt det i team, ledningsgrupper och hela företag i snart 15 år med mycket goda resultat. Några av de viktigaste fördelarna med Enneagrammet inkluderar:

  1. Enneagrammet ger en struktur och ett perspektiv på vår personlighet och vårt beteende. Genom att förstå våra – ofta omedvetna – mönster och drivkrafter, kan vi bättre förstå våra handlingar och reaktioner.

  2. Modellen kan ge oss objektiv feedback om våra styrkor, svagheter och beteendemönster. Detta kan hjälpa oss att se oss själva på ett mer nyanserat sätt, bortom våra egna fördomar och blinda fläckar.

  3. Enneagrammet fokuserar inte bara på yttre beteenden, utan också på de underliggande motivationerna och behoven som driver dem. Detta ger en unik förståelse för varför vi agerar på ett visst sätt.

  4. Förutom att ge en bättre förståelse för dig själv kan Enneagrammet också hjälpa till att identifiera och lösa begränsande mönster och öka din förmåga att hantera stress och utmaningar på ett mer hälsosamt sätt.

  5. Genom att arbeta med Enneagrammet kan du också utveckla en större förståelse för andra människor och deras perspektiv, vilket kan leda till mer konstruktiva och positiva relationer.

Det är viktigt att komma ihåg att Enneagrammet och andra verktyg för självinsikt bara är verktyg. De är inte en enkel lösning på alla våra problem, men de kan vara ett nyttigt hjälpmedel på vår resa mot personlig utveckling och förståelse.

Tina Tornell är ”Riso-Hudson certified Enneagram trainer”, IEA Accredited Professional, ICF-certifierad coach samt diplomerad Mindfulnessinstruktör. Hon har lång erfarenhet av att både utbilda och skriva om Enneagrammet på ett pedagogiskt och inspirerande sätt. Tina var 2016-2020medlem av International Enneagram Association Board of Directors.