Författare och föreläsare : Susanne Pettersson

Team är dynamiska levande system som är mycket mer komplexa än människor. De utövar en enorm kraft! De kan öka resultaten och tillstånden eller totalt förstöra dem.

När ett team fungerar, kan de åstadkomma bättre resultat, lösa mer komplexa frågor och skapa en enorm energi – mer än vilken som helst samling enskilda människor. Det handlar helt enkelt om att veta vilka faktorer som skapar ett starkt team där alla drar åt samma håll med glädje – och det kan alla lära sig oavsett bransch!


Ledarskapskonsulten dr Ken Blanchard på Harvard University beskriver sju nyckelfaktorer för att skapa effektiva team. Sammanfattat handlar det om att:

 • skapa tydliga förutsättningar
 • få uppskattning
 • vara produktiva
 • ha gemenskap
 • vara engagerade
 • bygga relationer
 • ta ansvar

Utifrån Kens nyckelfaktorer kan man sedan leda ett team till att bli högpresterande utifrån den amerikanska psykologiforskaren Susan Wheelan fyra utvecklingsstadier:

1.  Tillhörighet och trygghet

2. Opposition och konflikt

3. Tillit och struktur

4. Arbete och produktivitet

Det gäller helt enkelt att ha kunskap om hur man ska coacha sitt team inom de olika stadierna så att alla drar åt samma håll med glädje.


Susanne kommer på ett enkelt och inspirerande sätt sammanfatta de olika forskningsrönen så att man kan ta det direkt hem till sitt arbetslag.

Innehåll i Susanne Petterssons föreläsning:

 • Ta fram kraften i teamet
 • Nyckelfaktorer för vinnande team
 • Teamets utvecklingsfaser
 • Att skapa psykologisk trygghet
 • Sambandet jaget och laget

Susanne Pettersson är en av Sveriges mest efterfrågad föreläsare, samt en av Skandinaviens ledande konsulter inom förändringsarbete. Susanne blev vald till årets kvinnliga talare 2018.
Hon har 30 års erfarenhet av att utveckla individer, team och organisationer till framgång, kraft och balans.

Susanne är författare till böckerna:
”Leda med förtroende”, ”Ta fram kraften inom dig”, ”Bryt ihop och kom igen”, ”Dra åt samma håll.”
samt ”Presentera och Briljera”