Författare: Anders Rydell

Vid arbetsmiljökartläggningar framkommer ofta vissa huvudteman, teman som av ledning och medarbetare uppfattas som problematiska. Som regel kretsar det kring tre grundläggande aspekter av verksamheten; uppdragsförståelse, rolltydlighet och samspelskultur. Forskning visar att de arbetsplatser som får ordning på dessa bitar har ett försprång när det gäller effektivitet. trivsel och personalhälsa. När man som arbetsgivare ska dra igång satsningar på arbetsmiljön kan det därför vara en god idé att fokusera på just dessa aspekter av verksamheten,

Klargör uppdraget

Att förstå varför sin arbetsplats finns till är inte en självklarhet. När uppdraget och syftet med den verksamhet man arbetar i är oklart är risken stor för stress och konflikt. Medarbetare med olika uppfattningar om uppdraget springer åt olika håll och effektiviteten försämras. Det är viktigt att alla medarbetare förstår uppdraget på ungefär samma sätt. För att undersöka detta kan man genomföra en uppdragsklarifiering, där samtliga medarbetare får redovisa hur de förstått verksamhetens syfte. Därefter blir det också viktigt att försöka ta reda på om alla faktiskt godtar detta syfte, det vill säga är villiga att arbeta i linje med uppdraget. Har man medarbetare som medvetet eller omedvetet motarbetar verksamhetens uppdrag har man i själva verket ett ganska allvarligt arbetsmiljöproblem. Lägg därför tid på att försöka säkerställa förståelsen för uppdraget hos dina medarbetare. Det kan dessutom vara befriande om man som medarbetare kommer fram till att uppdraget inte kan accepteras. Det blir tydligt att man inte hör hemma där man befinner sig i arbetslivet och att man därför bör söka sig vidare. 

Klargör rollerna

Att förstå sin roll på jobbet, det vill säga förstå vad det är man ska hålla på med på arbetstid, är inte heller en självklarhet. Och även om du förstår din egen roll så är det inte säkert att du förstår dina kollegors roller. På en välfungerande arbetsplats har medarbetare ungefär samma uppfattning om varandras roller. Om medarbetarna tvärtom har olika rolluppfattningar blir det lätt väldigt rörigt och stökigt. Stress, gränslöshet och konflikter blir ofta konsekvensen. Det är därför en god investering att genomföra ett rollklargörande på arbetsplatsen, ett arbete som innebär att man går igenom alla rollers huvudsakliga arbetsuppgifter. Skapa en begriplig rollkarta, gärna med ett så konkret och vardagligt språk som möjligt, vilket gör det lättare att få ägandeskap tillrollbeskrivningen. Förstår man rollerna blir det mycket lättare att hitta rätt fokus under arbetsdagen men också lättare att sätta gränser och reda ut eventuella missförstånd. Även här kan man komma till ett läge där man som medarbetare kommer fram till att den roll man har i verksamheten inte harmonierar med de ambitioner, den etik eller de intressen man gärna skulle vilja främja. Det blir då lättare att ta beslut om vägen vidare i sitt arbetliv. 

Träna på feedback- och samspelsförmåga

Dysfunktionellt samspel på arbetsplatsen kan bottna i bristande uppdrags- och rollförståelse, men det kan också bero på olika kommunikativa oförmågor, vilket man inte borde vara rädd för att som arbetsgivare ta tag i. I alla fall inte om man vill skapa en välfungerande och välmående arbetsplats. Att genomföra käcka workshops som mynnar ut i gemensamma spelregler eller så kallade värdeord är dock inte det samma som att träna sina medarbetare i kommunikation och samspelsförmåga. Istället bör man fokusera på att identifiera varje medarbetares kommunikativa utvecklingsområden och sen se till att träna på detta. Ett sådant arbete innebär en rejäl dos självreflektion men också ett givande och mottagande avfeedback mellan kollegor. Medarbetare kan som regel vara väldigt raka och ärliga när man pratar om andra, men sällan när man pratar med varandra. Ska man förbättra samspelet på en arbetsplats måste man träna på att samspela med varandra. Ingen chef eller konsult kan trolla bort skvaller och konflikter. De inblandade måste hjälpa till i det arbetet. Arbetsgivarens uppgift blir att frigöra tid, plats och andra nödvändiga resurser som krävs för att få detta arbete gjort. 

.

Anders Rydell

Leg psykolog, specialist i organisationspsykologi

.

Boka föreläsare utan mellanhänder genom direktkontakt med föreläsaren eller via vår förmedling. Vi hjälper gärna till om du har frågor eller behöver hjälp med att hitta rätt föreläsare för ditt evenemang. Maila oss på info@curemo.se eller via vårt kontaktformulär. Vi svarar alltid så fort vi bara kan.