En workshop används ofta som metod när en arbetsgrupp eller ett företag står inför en utmaning eller behöver förankra nya lösningar eller kunskap. Uppdraget med en workshop är att ta fram resultat under ledning av en Facilitator / Workshopledare som håller i hela processen från början till slut. Ordet workshop är ett begrepp som för många har olika innebörd och man tolkar begreppet därigenom olika. Ordets betydelse från engelskan kan man översätta till verkstad som själva grundidén bygger på och är ett arbetsmöte som kan pågå från ett par timmar till flera dagar.

.

En workshop ska ha ett tydligt mål och syfte men där man skapar själva innehållet och resultatet under processens gång. En workshop bygger på att alla deltagare bidrar med kunskaper, erfarenheter och olika perspektiv och utifrån det hittar lösningar som passar ändamålet. Den innehåller oftast brainstorming och diskussioner kring ämnet. 

Jämförelsevis med en föreläsning så brukar fördelen med en workshop vara att deltagarna får med sig mer av innehållet och kan omsätta det enklare i praktiken. Vissa studier pekar på att upp till 70% av innehållet fastnar då man både lyssnar, ser och diskuterar i en workshop jämförelsevis med bara 20% när man enbart lyssnar. Att kombinera dessa två (föreläsning med workshop) är därför ett utmärkt sätt att ta vara på ny kunskap och börja använda sig av det i praktiken. En grupp som behöver ta sig an nya utmaningar och/eller behöver integrera ny kunskap i arbetsgruppen brukar ofta kombinera dessa för bästa effekt. Föreläsningen är första steget där föreläsaren går igenom den nya kunskapen och bidrar med inspiration, nya tankar och konkreta tips. Dessa integreras sedan genom en workshop där tydliga mål och uppgifter kan verkställas.

En workshop går att utforma både med en liten grupp på ett fåtal personer som en större grupp på ett hundratal personer. Med en större grupp förutsätter det dock att det finns fler delägare av processen som kan styra de mindre grupperna för att nå önskat resultat. 

Fördelar med en workshop:

  • Alla får komma till tals
  • Man tar vara på de kompetenser och idéer som finns i en grupp/organisation
  • Skapar känsla av delaktighet, inkludering och värde
  • Samsyn skapas och större förståelse för andras åsikter
  • Utmärkt som problemlösningsmetod
  • Förankra förtroende mellan ledning och arbetsgrupp
  • Bidrar med konkreta beslut på åtgärder för att lösa problemet/uppnå målet
  • Alla är överens och har klart för sig vad var och ens ansvarsområden och uppgifter är

Några viktiga punkter att tänka på när man bestämmer sig för att hålla en workshop:

Facilitatorn/Workshopledaren ska gärna ha kunskap i hur man planerar och håller i en workshop för att uppnå de resultat som önskas. Strukturen på en workshop, hur processen styrs så alla får komma till tals och bidra är av största vikt för en lyckad workshop. Det är även viktigt att workshopen utformas på ett sätt så att det inte uppstår konflikter när deltagare har olika åsikter, där rätt atmosfär skapas för att öka kreativiteten. Facilitatorn behöver kunna ställa rätt frågor och ge rätt instruktioner för att ta processen framåt. 

Mål och Syfte är som i de flesta andra fall viktiga att utforma på förhand så att alla deltagarna har klart för sig vad gruppen förväntas uppnå efter avslutad workshop. Det är även viktigt att kommunicera dessa i god tid innan workshopen så alla kan komma väl förberedda.

.

Boka föreläsare utan mellanhänder genom direktkontakt med föreläsaren. Vi hjälper gärna till om du har frågor eller behöver hjälp med att hitta rätt föreläsare för ditt evenemang. Maila oss på info@curemo.se eller via vårt kontaktformulär. Vi svarar alltid så fort vi kan.