Jo, alla berörs de av sömn. Sömnforskaren och föreläsaren Frida Rångtell förklarar hur. 

Det finns samband mellan sömn och…

…skolungdomens humör och skolprestation

…idrottarens snabbhet och skaderisk

…företagsledarens ledaregenskaper

…lärarens utmattning

…pensionärens hälsa och välbefinnande


Jag tror att vi alla vet hur det känns när vi har sovit riktigt dåligt en natt. Jämfört med en natt med god sömn kan det verkligen kännas som just natt och dag.

Sömnen spelar en stor roll i våra liv och verkar ha många olika viktiga funktioner. Det finns en koppling mellan sömn och både psykisk och fysisk hälsa, och sömnen verkar spela en nyckelroll för inlärning och kognitiva funktioner.

Trots det så är det inte alltid lätt att veta vad vi kan göra om vi skulle vilja förbättra vår sömn. Och även om vi vet vad vi skulle kunna göra, så är det inte alltid så lätt att genomföra i praktiken.

Det finns också aspekter som är viktiga för vår sömn, men som kanske inte är det första vi tänker på när vi börjar funderamer på vår sömn. En sak som är lätt att missa är ljuset. Ljuset – eller bristen på ljus – blir extra påtagligt både under vinterns mörkaste midvinternätter, liksom under sommarens ljusaste midsommarnatt. Vi behöver dagsljuset och vi behöver en ljusskillnad mellan dag och natt.

Vi alla berörs av sömn, men vad just du och jag behöver för att sova så bra som möjligt är individuellt och förändras också genom livet.


Oavsett om du är en skolungdom, en idrottare, en företagsledare, lärare eller pensionär så kan du ta steg för att komma närmare just din optimala sömn. 

Kom ihåg:

  • Perfekt sömn existerar inte. Vi har alla dåliga nätter lite då och då. Det kan vara jobbigt, men behöver inte nödvändigtvis vara en anledning till oro.

  • Vad du gör och hur du mår på dagen påverkar din sömn. Det finns en nära koppling mellan t.ex. stress, ångest och sömn. Så att ta steg för att ta hand om din dag och ditt mående kan vara en utmärkt början på väg till bättre sömn.


  • Ljus på dagen, mörkare på kvällen. Att gå ut och få dagsljus under dagtid och sedan släcka ned mer mot kvällen kan stärka vår dygnsrytm och hjälpa vår sömn och hälsa.

  • Vi kan inte tvinga oss att somna. Men även om sömnen i sig till stor del är utanför vår medvetna kontroll så kan vi skapa så bra förutsättningar som möjligt.

  • Och framför allt, du är inte ensam. Du är inte den enda som har svårt att komma i säng i tid. Som kollar jobbmejlen ”bara en sista gång” när du ligger i sängen och ska sova. Som går och lägger dig flera timmar senare på helgen än på vardagen. Som har tankar av oro som snurrar när natten smyger sig på. Du är inte den enda som vaknar av en mardröm och inte vågar somna om.

Sömnen är inte bara en stor del i våra liv, den är också ganska märklig. Vi vet inte så mycket om vår sömn, för när vi sover är vi till stor del inte medvetna om oss själva eller vår omgivning. Sömnen är också en del av livet som vi inte alltid pratar så mycket om. Om vi gjorde det skulle vi nog både upptäcka att vi alla är lite olika och har olika behov, men också att vi har mycket att lära av varandra. Vi skulle upptäcka att det finns saker som vi tillsammans kan göra i vår vardag för att skapa bättre förutsättningar för sömn och främja god sömnhälsa, ett ökat välmående och en högre prestation.

Frida Rångtell forskar inom området sömn och hur det påverkar vår hälsa och prestation. Läs mer om Frida och möjligheterna att boka henne som föreläsare eller workshop-ledare..