Författare: Marie Niljung

Ett mantra som fungerar på alla ämnen och som bör ställas till både dig själv och andra. Oavsett om du är chef/ledare, medarbetare eller medmänniska. De flesta svenskar uppvisar en god hälsa, men i Sverige är psykisk ohälsa ett av de vanligaste hälsoproblemen och anledning till sjukskrivningar. Siffor visar att det sker en ökning av antalet personer som uppger olika typer av besvär som kan indikera psykisk ohälsa, så som stress, oro och ångest. 

Att våga fråga hur någon mår, egentligen, kan göra stor skillnad för någon som inte mår bra. Att våga lyssna på svaret och även agera kan till och med rädda liv.

Att drabbas av suicidtankar ibland är inget ovanligt eller konstigt. Det är heller inte farligt att ha suicidtankar men det är viktigt att dela dessa tankar med någon så de inte övergår till suicidhandlingar. Det syns inte utanpå om någon bär på suicidtankar, därför behöver vi våga fråga om det.

Det finns flera ord för samma katastrof: självmord, suicid eller psykologiskt olycksfall. Personligen föredrar jag ordet psykologiskt olycksfall men använder även ordet suicid.

I Sverige tar omkring 1500 personer sina liv varje år, en person var sjätte timme. Tillsammans med alla anhöriga och vänner som också drabbas vid dessa psykologiska olycksfall är det hundratals människor som påverkas varje dag. En effekt av all ohälsa, inte bara den psykiska. 

Det finns flera myter kring suicid som vi behöver krossaJag kommer att nämna tre myter.

Den farligaste myten är att vi inte ska tala om det, inte fråga om suicidtankar för då kanske vi väcker en björn som sover. Sanningen är att det är tystnaden som dödar. Du väcker ingen björn, du ger ingen en idé om att ta sitt liv genom att prata om suicid eller ställa frågor.

En annan myt är att det inte går att hindra någon som bestämt sig, sanningen är att så länge någon lever kan du rädda liv. Genom att till exempel ställa frågan- funderar du på att ta ditt liv? Du kan även aktivt förhindra någon genom att samtala och att sprida hopp om att det kommer bli bättre, att vara empatisk påträngande. Är det en akut situation- ring 112.

Den som talar om att ta sitt liv gör det inte. Sanningen är den att de flesta som försökt eller tagit sitt liv på något sätt har förmedlat att hen inte orkar leva men att omgivningen inte har förstått. Har du en vän, kollega eller någon annan som säger; 

”Nu skiter jag i det här.”

”Nu orkar jag inte längre.”

Jag önskar jag vore död.”

Våga då ställ följdfrågor, visa att du bryr dig. Fråga vad hen menar när den säger ”Nu skiter jag i det här. Våga fråga om hen funderar på att ta sitt liv. Eller säg: Det är inte så ovanligt att tänka på självmord ibland, tänker du så nu?


För att våga fråga, våga lyssna och våga agera behöver vi kunskap och mod. Jag föreläser och utbildar i psykisk livräddning. Psykisk livräddning är som hjärt-och lungräddning, det kräver kunskap, träning och det räddar liv. Psykisk livräddning handlar om att få kunskap om psykisk hälsa och att få kunskap hur en ska agera när någon mår dåligt och kanske även får suicidtankar.

Att veta hur en som chef/ledare ska ta tag i frågor kring psykisk ohälsa en viktig arbetsmiljöfråga. Att upptäcka och våga agera tidigt är en framgångsfaktor. Det kan handla om psykisk sjukdom, ätstörningar, alkohol och drogmissbruk eller våld i nära relation.

Vi behöver även ställa frågor till oss själva, våga lyssna på svaret och agera därefter.

Kom ihåg- du kommer långt med att bara lyssna. Du behöver inte ha lösningen på personens problem.

Den 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen. En dag som är till minne till alla de som inte orkade längre av olika skäl.

Små omsorger gör stor skillnad.

Våga fråga! Våga lyssna! Våga agera!

De flesta företag och organisationer erbjuder sina medarbetare regelbundna kurser i Hjärt- och lungräddning vilket är väldigt bra och livsviktigt. Det räddar liv.

Tänk om det kunde bli lika självklart att rusta sina medarbetare i Psykisk livräddning?

Båda handlar om kunskap, träning och räddar liv!


Vad är då psykisk livräddning? Jo, det handlar om att öka kunskapen om psykisk hälsa. Vilka våra skyddsfaktorer är och vilka riskfaktorer vi bör känna till för att ha en god psykisk hälsa.

Det handlar om att lära sig se tidiga signaler på psykisk ohälsa, såsom bland annat depression, ångest, stress, suicid och missbruk samt veta vad en ska göra. Att öka kunskapen kring de vanligaste sjukdomarna, depression, utmattning och ångest. Det handlar om att träna på att våga fråga hur någon mår egentligen.

Utbildning i Psykisk livräddning kan se ut på olika sätt, det kan vara en traditionell föreläsning eller en utbildning där det varvas föreläsningssessioner, fakta och statistik, diskussioner och samtal. Om det är en grupp chef/ledare kan det även byggas på med metoder och verktyg i ledarrollen samt även rehabiliteringsfrågor.

Att rusta sig med kunskap och mod i att våga fråga, våga lyssna och våga agera. Oavsett ämne. Att en chef/ledare vågar ställa frågor till sin medarbetare när hen känner att något inte är som vanligt, att hen till och med vågar ställa frågan- Funderar du på att ta ditt liv?

Det är psykisk livräddning.

Ämnen som suicid, alkohol, ätstörning och våld i nära relation uppfattas ofta som svåra men med ökad kunskap kan vi tillsammans rädda liv och minska lidande- det gör ämnena livsviktiga.

Oavsett om du arbetar som chef/ledare, är anställd eller egenföretagare, arbetar inom offentlig eller privat sektor kommer du ha nytta av psykisk livräddning även utanför arbetet.

Du kan göra skillnad för ditt barn, din partner, din vän, barnet eller ungdomen du kanske är ledare för, din bror eller syster, grannen eller någon annan i din närhet. Genom att våga fråga hur hen mår egentligen, genom att våga lyssna- du kommer långt med att bara lyssna! och genom att våga agera om det behövs. Du kanske behöver hjälpa din vän till professionell vård?

Små omsorger gör stor skillnad- oavsett var i livet vi befinner oss!

Vad kan du?

• Våga fråga hur någon mår, egentligen?
• Våga lyssna- ofta räcker det med att BARA lyssna.
• Våga agera- hjälp någon att tex söka hjälp eller att andas.
.

Marie Niljung föreläser om psykisk livräddning och psykisk hälsa, rehabilitering, arbetsmiljö och stressrelaterad ohälsa. Hon vet hur verksamheter blir mer lönsamma genom ökad kunskap om en god arbetsmiljö och har utbildat många chefer i rehabilitering och andra hälsofrågor som hon har en lång erfarenhet inom. Hon är utbildad personalvetare och har en bakgrund bland annat som Rehab-konsult, HR-specialist, handläggare på Försäkringskassan och som fackligt ombud inom SACO. Hon har även tidigare varit engagerad i SuicideZero åren 2014 till 2018.