Maurice Jenkens föreläser inom ämnet Intuition. Han förklarar ämnet intuition (eller som vissa av oss även associerar det med ”magkänsla”) utifrån global forskning, lab tester och modern litteratur. Maurice pratar bland annat om hur våra hjärnor aktiveras när vi använder oss av vår intuition, vilka olika typer av intuition som finns och hur intuition tränas hos bland annat Amerikanska marinkåren.

Här följer tre intressanta områden inom Intuition. Intuition, hälsa och arbetsglädje. Olika typer av intuition, samt intuition och beslutsfattande.

1.  Intuition och vår hälsa och arbetsglädje. Vår intuition är viktigare än någonsin för att det påverkar både vår hälsa och arbetsglädje.

Det finns en direkt koppling mellan intuition, mening med livet och lycka. Det finns studier som visar en samband mellan människor som lever i enlighet med sin intuition är lyckligare än människor som inte gör det. Lyckliga människor är friskare och det finns en direkt koppling med lyckliga människor och arbetsglädje. Vi belyser vad intuition egentligen är och hur det fungerar i praktiken och hur det påverkar vår lycka, hälsa och vår arbetsglädje.

2. Vad är intuition egentligen? Är intuition och magkänsla samma sak? Olika typer av intuition och hur detta påverkar vårt sätt att kommunicera med andra.

Många har en uppfattning om den mytomspunna ”magkänslan”, eller intuition eller kvinnlig intuition, men vad är det som vi pratar om egentligen? Är dessa begrepp samma sak? Det finns olika typer av intuition och alla personer använder sig inte av samma typ av intuition vilket påverkar vårt sätt att kommunicera med varandra. Vi kollar vad intuition egentligen är och hur det fungerar i praktiken och hur det påverkar ditt sätt att kommunicera ofta på ett omedvetet sätt.

3. Våra intuitiva känslor är direkt avgörande för vårt beslutsfattande. Forskning och litteratur bakom vår intuition och hur det påverkar vårt beslutsfattande.

Forskning visar att vår intuition är direkt avgörande för att ta bra beslut. Utan vår intuition, skulle vi inte ta några beslut alls eller ta fel beslut. Studier visar hur vår intuition är båda snabbare och mer precis än enbart det logiska tänkandet. De flesta beslutsfattare använder sig av sin intuition för att ta beslut men nämner inte det under beslutsprocessen. Varför pratar vi inte om det då? Vi går igenom den senaste forskningen och modern litteratur kring intuition, bland annat från nobelpristagare. Vi kollar även på exempel från USA hur amerikanska marinkåren tränas på omedelbart beslutsfattande baserad på magkänsla. Vi går igenom hur intuitionen biologisk är förankrad i vårt DNA och olika labbtester som visar hur det biologiskt fungerar i våra kroppar.

Maurice Jenkens är sales coachen som håller i forskningsbaserade föreläsningar inom intuition @ work och hur detta påverkar vårt beslutsfattande, vårt ledarskap, vår försäljning och våra relationer generellt. Med 22 år inom försäljning och som konsult har beslutsfattandet alltid varit en stor konkurrensfördel var i organisationen du än befinner dig. Han är en van talare och en av Sveriges främsta föreläsare inom ämnet

Här kan du läsa mer om Maurice och om hans föreläsningar.