Vi hjälper gärna till att hitta & boka rätt föreläsare. Ring oss på 0707 25 87 24 alt. maila info@curemo.se Välkommen!

Annika KvistKontakta

CIVILEKONOM, LEDARSKAPSCOACH, FÖRFATTARE
Annika Kvist


Annika Kvist hjälper er skapa hållbara chefer, medarbetare och därigenom en hållbar företagskultur. Hon utgår från psykologisk trygghet och hjärnans förutsättningar för att skapa en långvarig balans för att varje individ ska ha möjlighet att kunna utvecklas och prestera.  Hon betonar gärna vikten av både fysisk och men mental hälsa men fokus ligger på att bygga självledarskap och ledarskap som håller i längden. Hon har en bakgrund som civilekonom och har cirka 25 års erfarenhet från olika branscher såsom IT branschen, träningsbranschen och nu senast mediabranschen. Hon är också utbildad ICC Coach och har ett  ”Brain Based Coach” Certifikat från NeuroLeadership Institute med fokus på ledarskap utifrån hjärnans behov men också yogalärare samt diplomerad kostrådgivare. Författare till böcker som ”Healthy Happy Living” och ”Healthy Happy Food,” samt hennes nya bok ”Hjärnsmart – enkla verktyg för en starkare hjärna?” 

 

Presentation

​Annika delar med sig på ett enkelt och konkret sätt om hur hjärnan fungerar samt ger konkreta och relevanta verktyg för att förbättra vårt dagliga välmående. De enkla tipsen hon delar med sig av är  lätta att förstå och ännu lättare att implementera. Med hjälp av detta kan man skapa en mer hjärnsmart arbetsmiljö och öppna ögonen för små förändringar som kan göra stor skillnad.

”Vi bör förstå hjärnans funktioner för att påverka hur vi tänker och presterar. Jag tillämpar teorier som kommer från neuroledarskap och använder den senaste hjärnforskningen för att skapa förändring och framgång. Neuroledarskap innebär att förstå hjärnan och hur vi kan hushålla med dess resurser för att kunna skapa hållbarhet och ökad prestanda.”

Det handlar om att skapa ett hållbart självledarskap och göra förändringar som bidrar till bättre kultur med fokus på välmående, effektivitet och framgång. I grund och botten är hon civilekonom och har arbetat cirka 25 år som marknads- och affärschef inom olika branscher, i både små och stora bolag. Men, sedan fyra år tillbaka arbetar hon som coach, föreläsare och ledarskapskonsult med en passion för personlig utveckling och självledarskap utifrån hjärnans förutsättningar. Med sin erfarenhet av att själv vara ledare värdesätter hon den höga interaktionen med sina kunder för att på så vis skapa handlingskraft.

​Annika delar med sig av praktiska verktyg för att skapa en hållbar livsstil men också förändring och framgång. Hon hjälper er skapa en hållbar livsstil och kultur där psykologisk trygghet ligger som bas för att skapa kraft, energi och engagemang framåt. Hennes metoder och verktyg tar utgångspunkt från Neuroledarskap såsom SCARF och The Healthy Mind Platter.

”När vi har insikter om hur hjärnan fungerar, blir det enklare att skapa en plan för förändring och framgång. Genom att utveckla ditt mindset, kommer du kunna styra ditt liv bättre.”

Förslag på föreläsningar med Annika Kvist:

 FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP

Skapa mentalt välmående och optimerar hjärnans potential

I denna engagerande föreläsning och workshop om självledarskap utifrån hjärnans behov med ”Tallriksmodellen för hjärnan” kommer deltagarna att få med sig:

​- Förståelse för hjärnans funktion: Genom att utforska hur hjärnan fungerar kommer deltagarna att få en djupare förståelse för hur den påverkar vårt mentala välbefinnande och prestationer.

– Verktyg för att främja mentalt välmående: Genom att ta utgångspunkt i ”Tallriksmodellen för hjärnan” kommer deltagarna att lära sig hur de kan träna hjärnan för att skapa ett starkt mentalt välmående både för sig själva och sina team.

– Skapa hållbara rutiner: Föreläsningen kommer att erbjuda konkreta verktyg för att skapa nya hållbara rutiner som är anpassade efter individens hjärna. Detta kommer att bidra till en balanserad arbetsmiljö och ökat välbefinnande.

– Kartläggning av individuella mentala hälsotallrikar: Genom att komplettera föreläsningen med en workshop får deltagarna möjlighet att kartlägga sin egen mentala hälsotallrik och identifiera vad som behöver göras mer och mindre av för att främja mentalt välmående i deras organisation.

Genom att investera i denna föreläsning kommer deltagarna att få den kunskap och motivation som krävs för att skapa ett starkt självledarskap och en hälsosam företagskultur. Med konkreta verktyg baserade på den senaste hjärnforskningen kommer deltagarna att lämna föreläsningen rustade för att skapa verklig förändring och främja sitt mentala välbefinnande.

Ta chansen att boka upp denna föreläsning och ge dig själv och ditt team de bästa förutsättningarna för en höst med balans, mental styrka och hållbarhet. För visst vill vi väl alla vara en del av skapandet av en stark och hälsosam arbetskultur?

Framgångsrik ledarskap

Skapa psykologisk trygghet för engagemang och prestation

Denna föreläsning är värdefull både för chefer och medarbetare som strävar efter en positiv och produktiv arbetsmiljö.

Efter att ha deltagit i föreläsningen ”Framgångsrik ledarskap: Skapa psykologisk trygghet för engagemang och prestation” kommer både chefer och medarbetare att få med sig:

-Psykologisk trygghet: En fördjupad förståelse för betydelsen av psykologisk trygghet och dess positiva effekter på arbetsmiljön.

Verktyg: Praktiska verktyg och strategier för att skapa en trygg och gynnsam arbetsmiljö

Motivation: Ökad motivation, engagemang och samarbetsförmåga

Kommunikation: Förbättrade kommunikationsfärdigheter och konflikthantering

Genom att investera i denna föreläsning kommer du att bidra till att skapa en arbetsplats där alla kan trivas, växa och nå sin fulla potential.

Framgångsrik feedback

Skapa motivation och utveckling genom positiva kommunikationsstrategier

Denna föreläsning och workshop erbjuder en unik möjlighet för både chefer och medarbetare att investera i sin personliga och professionella utveckling genom att förstå och använda kraften i positiv feedback.

Efter att ha deltagit i föreläsningen och workshopen ”Framgångsrik feedback: Skapa motivation och utveckling genom positiva kommunikationsstrategier” kommer du att få med dig:

-En fördjupad förståelse för hur feedback påverkar våra känslor och hjärna

-Praktiska verktyg och övningar för att ge och ta emot konstruktiv feedback på ett sätt som motiverar och inspirerar

-En ökad förmåga att bygga förtroende och stärka relationer genom positiv kommunikation

-En positiv förändring i arbetsmiljön med ökad motivation, engagemang och en starkare vilja att växa och utvecklas

Genom att investera i denna föreläsning och workshop kommer både chefer och medarbetare att uppleva en förbättrad arbetsmiljö där kommunikationen präglas av positiv feedback, vilket leder till ökad motivation, utveckling och framgång för hela teamet.

4 nycklar – till en hållbar och hälsosam livsstil 

Visste du att fysiskt och mentalt välmående är grunden för att känna engagemang?

Hur arbetar ni med att bygga välmående hos er? Ledare behöver framåt ha ett mer proaktivt förhållningssätt till anställdas välbefinnande. Det räcker inte längre med att erbjuda friskvårdsbidrag, göra en stegmätartävling eller arrangera ett digitalt mingel. Organisationer behöver ta ett större ansvar och ge sin medarbetare förutsättningar för att må fysiskt och mental t bra.

I den här workshopen går vi igenom begreppet hållbart självledarskap och vad det innebär för individen och teamet. Vi har lärt oss mycket om oss själva under pandemin, nu är det dags att ta fram verktygslådan för att bygga ett välmående både i det privata och professionella liv och hitta Work Life Balance. Vi går igenom fyra nycklar för välmående:

-Mål: Hur du sätter mål, skapar strategier och actions för att ”få det att hända”

-Mind: Hur du arbetar med mentala verktyg för balans och välmående

-Mat: Hur du bygger en sund kosthållning i vardagen som ger energi och balans

-Motion: Hur du skapar rutiner kring motion och träning

De verktyg du skapar kan börja användas redan samma dag för att skapa balans och harmoni i vardagen. 

Growth Mindset – så skapar ni en kultur där ni vågar se möjligheter, växa och bli den bästa versionen av er själva. 

Skapa en kultur där ni går från ett Fixed Mindset till ett Growth Mindset. Lär er tänka ”Failure is an opportunity to grow” istället för ”Failure is the limit of my abilities” eller lär er tänka ” I can learn to do anything I want” istället för ”I am either good at it or I am not”.

När vi har ett Growth Mindset utvecklas och växer vi och kan nå nya höjder både som invrider, team och verksamheter. I den här workshopen arbeta vi igenom dessa termer samt lär oss sätta mål, strategier och actions för att göra förändringar som blir hållbara. Vi går igenom verktyg för att skapa nya rutiner som håller över tid. Vi pratar om ”vikten att våga göra fel och lära oss av våra misstag” för att utvecklas i en snabbare takt och skapa psykologisk trygghet.

Skapa en tydlig riktning framåt – syfte och värderingar – därför är det viktigt 

Visste du att en vanlig fråga dagens unga ställer på anställningsintervjuer är:

Bidrar det här företaget till en bättre värld? På vilket sätt?

För att kunna attrahera de bästa medarbetarna och kunderna behöver företag veta vad de bidrar med och vad deras syfte och värderingar är. Det är så de bygger både internt och externt engagemang kring sitt varumärke och sina produkter.

Dessutom behöver dagens ledare ha koll på sitt syfte och sina värderingar för att kunna leda i en allt mer komplex och föränderlig värld. En väl genomarbetad och integrerad personlig värdegrund skapar kraft och ger en stabil och tydlig riktning framåt med ett bra självledarskap och ledarskap. De som tar utgångspunkt från sin värdegrund presterar bättre och mår bättre än andra.

När sedan den personliga värdegrunden integreras med företags värdegrund uppstår meningsfullhet och engagemang och kraft, både internt och externt, vilket i sin tur leder till lönsamhet.

I den här workshopen arbetar vi med verktyg för att identifiera värderingar, syfte och vision och integrerar sedan dessa i den dagliga verksamheten. Finns det redan en väl genomarbetad värdegrund lägger vi fokus på att integrera den och koppla den till områden som affärsutveckling, motivation och ledarskapsutveckling.

”Frågorna Annika driver är oerhört relevanta och viktiga, hon kopplar ihop hjärnforskning med konkreta aktiviteter där det finns något för alla att ta till sig. Dessutom är det tydligt att Annika brinner för självledarskap och att ”få det att hända” vilket smittar av sig och skapar engagemang även hos deltagarna”

–––––––––––

”Annika är har ju själv erfarenhet i ledande positioner vilket är fantastiskt. Det finns således mycket egna erfarenheter när hon föreläser inför ledare. Bra och intressant föreläsning med mycket interaktion mellan deltagarna. Här fick deltagarna prata med varandra och det skapar mer handlingskraft!”  

–––––––––––

”Annika är otroligt tydlig och energigivande, så det var ett nöje att släppa på henne till vårt dyrbara nätverk”

" Jag skulle starkt rekommendera dig som föreläsare till alla bolag som vill främja hälsa och produktivitet på arbetsplatsen. Du gör skillnad!"

- Moa Victoren (CHRO), Lyco

"Annika skriver inte folk på näsan utan på ett ödmjukt sätt delar hon med sig av sin kunskap och det är tydligt att alla får hitta sin egen väg i sitt hållbara självledarskap. Vi lärde oss att vill man få till en förändring är det viktigt att sätta mål. Det är aldrig för sent att börja – så varför inte börja redan idag som Annika säger"

-

Övrig Information

Pris: 25.000 - 40.000 kr

Förslag på innehåll:

Självledarskap utifrån hjärnans behov med ”Tallriksmodellen för hjärnan”​
Så bygger ni psykologisk trygghet med SCARF Modellen – en avgörande faktor för bra och effektiva team
Ett nytt sätt att arbeta med feedback - utifrån hjärnans perspektiv
4 nycklar till en hållbar och hälsosam livsstil
Growth Mindset – så skapar ni en kultur där ni vågar se möjligheter, växa och bli den bästa versionen av er själva​
Skapa en tydlig riktning framåt med syfte och värderingar

Utgår från Stockholm

Svenska, Engelska

Föreläser inom: Hälsofrämjande ledarskap, Social hållbarhet


Kunskapsområden:
 • social hållbarhet
 • neuroscience
 • ledarskap
 • självledarskap
 • mental hälsa
 • kost

Intresseanmälan för Annika Kvist

Skicka en kostnadsfri förfrågan direkt till föreläsaren.

Genom att skicka godkänner du våra användarvillkor
Annika Kvist


Övrig Information

Pris: 25.000 - 40.000 kr

Förslag på innehåll:

Självledarskap utifrån hjärnans behov med ”Tallriksmodellen för hjärnan”​
Så bygger ni psykologisk trygghet med SCARF Modellen – en avgörande faktor för bra och effektiva team
Ett nytt sätt att arbeta med feedback - utifrån hjärnans perspektiv
4 nycklar till en hållbar och hälsosam livsstil
Growth Mindset – så skapar ni en kultur där ni vågar se möjligheter, växa och bli den bästa versionen av er själva​
Skapa en tydlig riktning framåt med syfte och värderingar

Utgår från Stockholm

Svenska, Engelska

Föreläser inom: Hälsofrämjande ledarskap, Social hållbarhet


Kunskapsområden:
 • social hållbarhet
 • neuroscience
 • ledarskap
 • självledarskap
 • mental hälsa
 • kost
close

Tack för din förfrågan

Ditt meddelande har skickats. Föreläsaren kommer återkomma till dig så fort som möjligt med svar på dina frågor.