Vi hjälper gärna till att hitta & boka rätt föreläsare. Ring oss på 0707 25 87 24 alt. maila info@curemo.se Välkommen!

Åsa Lundqvist CoeyKontakta

MANAGEMENT & COMPLEXITY (PH. D), LEDARSKAPSKONSULT, FÖRELÄSARE, FÖRFATTARE

Fotograf: Mikael Sjöberg

Åsa Lundqvist Coey hjälper organisationer och individer i ett allt mer växande komplext organisationslandskap att ta sig fram och utvecklas. Förutom en PhD i Management and Complexity så är hon specialist på kommunikativt och relationellt arbete, medarbetarskap, coachning, hållbarhet, konflikthantering, innovation och förändring. Författare till fem böcker med en bakgrund som jurist, pedagog och coach. Hon tillhör fakulteten på Stockholms Handelshögskola.

 

Presentation

Komplexitet beskrivs som oförutsägbarhetens vetenskap. Olika intentioner, ideologier samt hur vi förhåller oss till varandra utifrån makt gör att vi tolkar specifika situationer olika när våra olika professioner kommer samman. Utifrån ett mer verklighetsnära och pragmatiskt synsätt kan man förhålla sig till den mängd ideal som finns inom arbetslivet. Åsa föreläser, gör workshops och längre program för styrelser, ledningsgrupper, chefer, medarbetare och projektledare. Hon bidrar med insikter kring och uppmuntrar det som är hjälpsamt för att människor i arbetslivet ska kunna ta sig fram i ett växande komplext organisationslandskap.

”Målet är att få chefers och medarbetares axlar att sjunka lite, förstå vad man finns i just nu och att därmed uppleva en ökad trygghet och glädje i sitt arbete.”

Metoderna är enkla, roliga och effektiva och bygger på forskning samt träning. Som föreläsare bjuder hon på humor och ödmjukhet med sina klarsynta sanningar.

”Syftet är att alla ska ges kunskap, skakas lite, få nya tankar & idéer, förvånas, inspireras och ta med sig energi, kraft och glädje till vardagen!”

Komplexitet är ett  tvärvetenskapligt område som innefattar psykologi, sociologi, socialpsykologi, filosofi, antropologi, etnologi, gruppdynamik  och managementstudier bland annat. Syftet är att på ett pragmatiskt sätt belysa och förstå makt, tillit, förtroende, kommunikation och konfliktens oundviklighet.

Komplexitet kan bland annat visa sig som ”grusigheter” och missnöje, en spänning som vi reglerar genom att agera pragmatiskt för att komma framåt. Du påverkar och påverkas samtidigt i allt du gör. Hur vi själva agerar i arbetets vardag gör att kultur, värderingar och etik uppstår.

Åsa Lundqvist Coey erbjuder föreläsningar, workshops, kurser och längre program som coach.

Förslag på föreläsningar med Åsa Lundqvist Coey

Samspel och rävspel:  Föreläsning baserad på den nya boken. Här uppmärksammar vi ideal och verklighet på jobbet och fördjupar oss i praktiskt omdöme, den nordiska pragmatismen! En större medvetenhet om personpolitik, makt och ångest, kan göra att axlar hos alla kan sjunka.

Från ”ideal till verklighet”: Här tar vi sikte på alla floskler och myter som styr mycket av vardagsarbetet. Forskning inom komplexitet avlivar dessa och visar på vad som faktiskt fungerar och därför behöver uppgraderas i betydelse. Det är förmågor, instrument och metoder som vi alla har tillgång till – dags att upprätta det viktiga i arbetet.

Hållbart ledarskap – leda i komplexitet: Engagemang och praktiskt omdöme kan inte ”skapas”, det uppstår som en effekt av vad vi faktiskt redan gör tillsammans varje dag – hur uppmärksammar vi det vi gör för att engagemang och motivation ska kunna uppstå? Spännande insikter från komplexitetens forskning

Alliansbyggande, nudging och lobbying på jobbet. Från hierarkier till organisatoriska landskap som innehåller flera små maktcentra. Din ”politiska kompetens” kan visa sig vara din största tillgång i arbetet; vad är den, hur utvecklar man den och jobbar medvetet med den för att skapa organisatoriska resultat?

Hur arbetar man bäst i digitalisering? Integrerade och samverkande arbetssätt ställer andra krav än de individbaserade arbetssätt – där alla jobbar för sig själva – vi har haft de senaste åren. Här presenteras ny forskning inom integrerade arbetssätt med fokus på makt och intentioner.

Obalans i livet; Medan vi är upptagna med att skapa ”balans i livet” missar vi att det är obalans – motstånd och motsättningar – som skapar liv och utveckling. Team och individer reglerar gemensamt ”spänningen” i en arbetssituation via samtal och möten mot mål och resultat

Leda, chefa, coacha: Efter denna inspirerande dragning har ni blivit mer medvetna om när man ska leda, när man ska chefa och när man ska coacha, allt beroende på vilket resultat som ska skapas i möten och samtal tillsammans för att stärka verksamheten

Kommunikation i komplexitet: Att ”bara prata” ger inte alltid de resultat man vill ha i olika arbetssituationer… en vass samtalsmetodik hjälper hela organisationen till att bli medvetna om och kunna använda olika sorters samtal och kommunikation vid olika tillfällen beroende på vad syftet med samtalet eller mötet är! (Mycket aha…efter detta J

Effektiva möten: Vi går ofta från möte till möte under en arbetsdag och många resonerar; ”men när ska man egentligen göra själva jobbet?” Vilka möten behöver vi ha? Hur ska de gå till? Här får ni redskap för att förbättra och förädla mötestekniker och kunskap om hur man kan förhålla sig när motstånd och konflikter uppstår (för det är oundvikligt).

Arbetslycka och miljö: Vilka aktiviteter och förutsättningar främjar arbetsglädje och vad motiverar egentligen medarbetare och kollegor? Här visar vi på aktuell forskning samt metoder för hur ni tillsammans kan utveckla mer meningsfullhet och glädje i arbetet.

Ta genvägar till målen! (kreativitet); Ja, ”Cut the corners”! – genvägar är generellt inte senvägar, tvärtom, de går faktiskt fortare och är mer effektiva än ”konventionella” arbetsmetoder. Vi byter färg så ofta på väggarna så grundmålningen behövs inte. Även organisationer kan sluta ”grundmåla” och istället använda metoder som är okonventionella, fördomsfria, snabbare och värdeskapande!

Varför har vi krig om fred verkar så bra? Motstånd och motsättningar är själva energin i arbetsplatsprocesserna. När vi kan arbeta med en större medvetenhet och förståelse för konflikter – istället för mot dem, genom att undvika dem eller sjukskriva oss – så uppstår kraft i organisationen som kan bli startskott för nytänkande och innovation.

Kulturell mångfald & kompetens: Olika sorters förmågor och intelligenser, olika värderingsbakgrund som skapar olika synsätt är krafter som ger grupper som vågar pröva nya vinklar och utmana sina egna tankesätt, nya inspirerande bilder och handlingskraft.

Skit i chefstraditionerna! Att bli ”chefade” är inte någonting naturligt för människor. Vi ser snabbt igenom chefer som inte är autentiska eller tror på det de gör. Vi vill ha chefer som kan leda; Dagens chefs- och ledarskap ser helt annorlunda ut än tidigare och arbetar mer ”öppet” – vi visar hur!

Smöra, lirka och fjäska – kraftfulla arbetsmetoder? För smidiga, uppdragsinriktade arbetsrelationer behövs mer av emotionell intelligens/politisk kompetens i arbetslivet. Denna, ofta outnyttjade kapacitet, är ett vasst konkurrensmedel som används dagligen vid köksbordet, i sociala nätforum (Facebook, Twitter etc) och på möten – hur utvecklar vi mer av den?

"Åsa är Outstanding i sitt sätt att arbeta. Hon är pedagogisk utan att behöva använda en massa akademiska floskler och använder sig av metoder som är lätta att applicera på verkligheten. Förutom bra och tydlig coachning får man effektiva, kraftfulla metoder och verktyg för att bygga väl fungerande arbetsteam."

- Jan Molin (Marknadschef), Telge Energi AB

"Vilken spännande dag! … Vi fick äran att lyssna till fantastiskt briljanta Åsa Lundquist Coey på temat ”Att leda, chefa och coacha i komplexitet”. Några saker som vi plockar med oss från dagen är vikten av relationen, situationen och kontexten – som spelar en avgörande roll i alla sammanhang. Och att komma ihåg att vi håller varandra i hållbarhet och tillit genom våra relationer."

- Susanne Fras (Chef Pedagogiskt Center), Helsingborg Stad

Övrig Information

Pris: Enligt offert

Förslag på innehåll:

Samspel och rävspel
Från "ideal till verklighet"
Hållbart ledarskap – leda i komplexitet
Alliansbyggande, nudging och lobbying på jobbet
Hur arbetar man bäst i digitalisering?
Ta genvägar till målen! (kreativitet)
Kulturell mångfald & kompetens

Utgår från Stockholm

Svenska, Engelska

Föreläser inom: Förändring, Hållbarhet, Kommunikation, Konflikthantering, Ledarskap, Medarbetarskap

Mer information:


Kunskapsområden:
 • förändringsprocess
 • komplexitet
 • ledarskap
 • coachning
 • kommunikation
 • kreativitet
 • effektivitet
 • hållbarhet
 • medarbetarskap
 • innovation
 • konflikthantering

Intresseanmälan för Åsa Lundqvist Coey

Skicka en kostnadsfri förfrågan direkt till föreläsaren.

Genom att skicka godkänner du våra användarvillkor

Fotograf: Mikael Sjöberg

Övrig Information

Pris: Enligt offert

Förslag på innehåll:

Samspel och rävspel
Från "ideal till verklighet"
Hållbart ledarskap – leda i komplexitet
Alliansbyggande, nudging och lobbying på jobbet
Hur arbetar man bäst i digitalisering?
Ta genvägar till målen! (kreativitet)
Kulturell mångfald & kompetens

Utgår från Stockholm

Svenska, Engelska

Föreläser inom: Förändring, Hållbarhet, Kommunikation, Konflikthantering, Ledarskap, Medarbetarskap

Mer information:


Kunskapsområden:
 • förändringsprocess
 • komplexitet
 • ledarskap
 • coachning
 • kommunikation
 • kreativitet
 • effektivitet
 • hållbarhet
 • medarbetarskap
 • innovation
 • konflikthantering
close

Tack för din förfrågan

Ditt meddelande har skickats. Föreläsaren kommer återkomma till dig så fort som möjligt med svar på dina frågor.