Vi hjälper gärna till att hitta & boka rätt föreläsare. Ring oss på 0707 25 87 24 alt. maila info@curemo.se Välkommen!

Camilla RovaKontakta

KONSULT, COACH, FÖRELÄSARE
Camilla Rova


Camilla Rova verkar för att ledarskap och hälsa ska samverka med syftet att organisera friska arbetsplatser. Det görs bland annat genom strategisk planering, ledarutveckling, samt utbildning, föreläsning och självledarskap. Det är i mötet mellan struktur och kultur som magi skapas. 

 

Presentation

Camilla har lång och gedigen erfarenhet och kunskap om det hälsofrämjande ledarskapet och har varit stöd för många ledare och organisationer i arbetet att skapa utveckling och förändring. Hon vill med sin kunskap inspirera och skapa förflyttning till nytänkande, beteendeförändringar och personlig utveckling. Hon hjälper företag och dess medarbetare att skapa struktur och kultur som bidrar till både lönsamhet, engagemang och hållbarhet för individen, teamet, ledarskapet och organisationen.

Camilla Rova har jobbat hela sitt vuxna liv med hälsa och ledarskap i olika former samt har medverkat i olika TV-sammanhang. Hon har en egen historia från att ha varit ohälsosam, överviktig och mått dåligt till att ta full kontroll över sitt liv och inspirera andra till en hälsosam livsstil och självledarskap. Hon ger er en riktig inspirationsboost!

Förslag på föreläsningar med Camilla Rova

Hälsofrämjande Ledarskap som framgångsrik affärsstrategi

Att ta fasta på det hälsofrämjande arbetet som affärsstrategi handlar bland annat om att skapa bryggan mellan struktur och kultur för att utveckla både lönsamhet, engagemang och hållbarhet. Det handlar också om organisering och att ge rätt förutsättningar för ledarna, samt att skapa engagemang hos medarbetarna att vilja bidra.

 • Skapa en strategi kopplat till ert nuläge, befintliga strukturer och era mål.
 • Nycklar till ett hälsofrämjande ledarskap.
 • Faktorer som skapar engagemang och gör att alla orkar, vill och kan.
 • Sätt mål och följ upp organisatorisk och social arbetsmiljö.
 • Räkna hem investeringar i ledarutveckling och hälsa, samt olika sätt att mäta.

 

Friskfaktorer för social hälsa och vinnande team

Samarbete – samspel – stöd

En god social arbetsmiljö är grunden till både psykisk och fysisk hälsa samt en nyckelfaktor för att bygga friska arbetsplatser där människor mår bra, växer och

bidrar till verksamhetens resultat. Det handlar om samspelet mellan människor där attityder och beteenden är avgörande. Det handlar om samarbete där alla drar åt samma håll och jobbar för gemensamma mål och värderingar samt att bygga en grund för socialt stöd från både ledare och kollegor.

• Grunder i grupputveckling
• Vikten av att skapa tillit och öppenhet
• Inventering och kartläggning av friskfaktorer • Sätt mål för den sociala arbetsmiljön

 

Målfokus, hjärnvilja och livsglädje – konsten att göra bra val i vardagen

Många gånger handlar det inte om kunskap, de allra flesta vet vad de bör göra. Den stora frågan är ofta: ”Varför gör jag inte det jag vet att jag borde göra? och: Vart tog motivationen vägen?”

Mål och motivation

• Att sätta kraftfulla mål
• Skapa långsiktiga hälsosamma beteenden • Öka motivation och viljestyrka

Bygge din hälsobuffert

• Bra mat – hur det du äter påverkar upplevd energi, koncentration och välmående.
• Rörelse – påverkan av stillasittande både fysiskt och mentalt och vikten av att göra det som är kul. Rörelse för ökat välmående och mental kapacitet.
• Sömn – sömnens inverkan på kropp och sinne och hur jag kan påverka kvalitén.
• Återhämtning – vikten av att växla mellan prestation och vila, att vara närvarande i nuet och hantera oroande/stressande tankar och känslor.
• Energi – om glädje, attityder och positiv psykologi, hur påverkar jag mig själv och andra? Sprid goda energier och att välja sinnestillstånd och hantera oroande/stressande tankar och känslor.

Handlingsplan

• Öka din uthållighet
• Gå från tanke till handling
• Skapa en tydlig handlingsplan

"Camilla Rova anlitades av oss för en riktad insats i en grupp med skenande sjukfrånvaro och ohälsosam psykosocial arbetsmiljö. Camilla skapade snabbt en trygg miljö med en öppen och tillåtande atmosfär. De breda och djupa ämneskunskaper som Camilla besitter, förmedlar hon med ett smittande engagemang och med en pedagogik som är lätt att ta till sig"

- Jan Sagdahl (Utbildningsansvarig), Swedish Match Scandinavia Division

Övrig Information

Pris: 17.000 - 30.000 kr

Förslag på innehåll:

Hälsofrämjande ledarskap som framgångsrik affärsstrategi
Friskfaktorer för social hälsa och vinnande team
Målfokus, hjärnvilja och livsglädje -konsten att göra bra val i vardagen

Utgår från Göteborg

Svenska, Engelska

Föreläser inom: Hållbarhet, Hållbarhet & hälsa, Hälsofrämjande ledarskap, Kommunikation, Ledarskap, Medarbetarskap, Självledarskap, Social hållbarhet


Kunskapsområden:
 • hälsofrämjande ledarskap
 • ledarskap
 • teamutveckling
 • medarbetarskap
 • organisatorisk och social arbetsmiljö
 • självledarskap
 • hälsa
 • stress
 • kommunikation
 • beteendestilar
 • personlig utveckling

Intresseanmälan för Camilla Rova

Skicka en kostnadsfri förfrågan direkt till föreläsaren.

Genom att skicka godkänner du våra användarvillkor
Camilla Rova


Övrig Information

Pris: 17.000 - 30.000 kr

Förslag på innehåll:

Hälsofrämjande ledarskap som framgångsrik affärsstrategi
Friskfaktorer för social hälsa och vinnande team
Målfokus, hjärnvilja och livsglädje -konsten att göra bra val i vardagen

Utgår från Göteborg

Svenska, Engelska

Föreläser inom: Hållbarhet, Hållbarhet & hälsa, Hälsofrämjande ledarskap, Kommunikation, Ledarskap, Medarbetarskap, Självledarskap, Social hållbarhet


Kunskapsområden:
 • hälsofrämjande ledarskap
 • ledarskap
 • teamutveckling
 • medarbetarskap
 • organisatorisk och social arbetsmiljö
 • självledarskap
 • hälsa
 • stress
 • kommunikation
 • beteendestilar
 • personlig utveckling
close

Tack för din förfrågan

Ditt meddelande har skickats. Föreläsaren kommer återkomma till dig så fort som möjligt med svar på dina frågor.