Vi hjälper gärna till att hitta & boka rätt föreläsare. Ring oss på 0707 25 87 24 alt. maila info@curemo.se Välkommen!

Catrine BerndtsonKontakta

LEDARUTVECKLARE, COACH, FÖRELÄSARE
Catrine Berndtson


Catrine Berndtson är expert på att coacha ledare och skapa effektiva team. En inspirerande föreläsare som mixar teori med reflektion och praktiska övningar för att motivera till självledarskap och en hälsosam företagskulturHon får det att hända i verkligheten genom träning i hur du skapar tillitutveckla kommunikation och samarbete i teamet. Allt med hjälp av det unika förhållningssättet Grön Lins som utmanar dina slutsatser. 20 år som coach har hon framgångsrikt stöttat chefer att leda och motivera sitt teamskapat förändrade beteenden som bidragit till utvecklad företagskultur och förhållningssätt.

.

Erbjudande via Curemo:  Boka Catrine Berndtson för en skräddarsydd föreläsning + en inkluderad workshop utan extra kostnad. En workshop är nästa steg i förändringsarbetet och hjälper ert team/organisation att nå önskat resultat. För att ta del av erbjudandet klicka på ”Mer info”.

Mer info

Presentation

Catrine brinner för att få andra att växa och uppskattas för att skapa positiv energi och inspirera människor till utveckling. Med hennes breda kompetens är hon en uppskattad föreläsare och coach. Hennes specialistområden är coachning, självledarskap, förändringsledning, utvecklande ledarskap och coachande förhållningssätt. Modellen hon använder sig av, den Gröna linsen eller Framgångslinsen bygger på forskningsbaserade metoder och verktyg om människors och organisatorisk utveckling. Ett ledarskap som tar avstamp i det inre ledarskapet. Man arbetar med att stärka var och ens självinsikt och självkänsla, att kunna leda sig själv för att kunna leda andra med både hjärna och hjärta. Därigenom skapas välmående individer och god hälsa vilket genererar lönsamhet.

” I mitt arbete ser jag tydligt att det är förhållningssättet, den Gröna linsen som med en liten insats kan få stor effekt och bestående resultat. Öppenhet, respekt och förståelse för olikheter skapar förutsättningar för tillit och ett hälsosamt klimat där människor vill stanna och utvecklas. Det påverkar all kommunikation och produktivitet.”

Innehållet i hennes föreläsningar berör allt från hur vi påverkas av värderingar, självinsikt och tillit till hur vi kan hitta och hantera våra energier. Detta hjälper till att skapa ett så stort helhetsperspektiv som möjligt. Catrine skapar en god stämning och föreläser med värme, humor och engagemang.

Catrine Berndtson erbjuder workshops utifrån upplevelsebaserade övningar med reflektion och diskussion, hon kopplar till teori och skapar insikter om eget och andras beteenden. Ger individen självinsikter om det egna ansvaret för sitt agerande och gruppens möjlighet att påverka och stödja.

Hennes bakgrund bygger på 13 års erfarenhet av IT-branschen, internationell försäljning, Account Management, projektledning där hon haft olika roller bland annat som VD.

Utbildning: Civilekonom, UL-handledare, Diplomerad förändringsledare, Internationellt CertifieradPCC Coach, Licenced Academy Trainer, Certifierad Karriärcoach och iDISC.

 

Förslag på föreläsningar med Catrine Berndtson

 • Recept för framgång – led dig själv dit mot dina mål.
 • Öka ditt självvärde: Hur stå stadigt som ledare i en alltmer komplex omvärld Stärk din självkänsla och självvärde
 • Motivera dina medarbetareutveckla samarbete och ansvarstagande
 • Hantera frustrationer, dina egna och teamets
 • Lär dig förhållningssättet som löser konflikter
 • Utveckla samarbete i teamet, Skapa synergieffekter i teamet
 • Ge feedback så att den kan tas emot
 • Hitta lusten i yrkeslivet – hantera dina energier eller ”Hitta” din energi och skapa mera flow
 • Utmana dina antaganden och slutsatser och utveckla arbetsmiljönDu är din arbetsmiljö. Om hur vi alla kan påverka vår arbetsmiljö. Vi kan alla tolka och skapa slutsatser som kanske inte alltid gynnar samarbeten och kommunikationen samt vad vi kan göra åt det för att utveckla ett positivt samarbetsklimat med trivsel.
 • Coachande förhållningssätt för ledare och chefer – underlättar ansvarstagande, motivation, delegering och medarbetarskap samt frigör TID för chefen. Coachande förhållningssätt: Vad är det? Varför?  Hur göra?
 • Utveckla ledningsgruppen från operativ till strategisk
 • Grönalinsens förhållningssätt – ger positiva relationer, minskar konflikter, underlättar kommunikation och skapar tillit. Grönalinsens förhållningssätt – ger positiva relationer, minskar konflikter, underlättar kommunikation och skapar tillit. 

 

"Catrine Berndtson har varit en ovärderlig hjälp för att själv hitta vad som är viktigt för mig och därigenom göra rätt val. Det har varit en intressant och utmanande resa, inte bara just nu utan jag står bättre rustad för framtiden. Att bli lotsad och utmanad i en förändringsprocess är en balansgång som görs på ett ypperligt sätt av Catrine. Känner mig stärkt i mig själv och de val som kändes svåra är nu förankrade i förståelse om mig själv. De är inte längre svåra. Henrik Widenkvist, 
Senior Project Manager
 ABB AB 
Power Transformers"

- Henrik Widenkvist (
Senior Project Manager),
 ABB AB 
Power Transformers

"Det jag tyckte mest om var variationen då vi fick lyssna på dig, praktisera och diskutera."

-

"Det var väl investerad tid och jag fick många tips i min roll som ledare."

-

Övrig Information

Pris: 15.000 - 25.000 kr

Förslag på innehåll:

Recept för framgång - led dig själv dit mot dina mål.
Motivera dina medarbetare, utveckla samarbete och ansvarstagande. 
Hantera frustrationer, dina egna och teamets
Utveckla ledningsgruppen från operativ till strategisk
Ge feedback så att den kan tas emot

Utgår från Stockholm

Svenska

Föreläser inom: Erbjudande: Boka Föreläsning med inkluderad Workshop, Konflikthantering, Kultur, Ledarskap, Medarbetarskap, Motivation, Självledarskap, Workshops

Mer information:


Kunskapsområden:
 • självledarskap
 • ledarskap
 • coachande förhållningssätt för ledare
 • medarbetarskap
 • konflikthantering
 • förhållningssätt för framgång
 • förändra kulturen i företaget
 • teamutveckling

Intresseanmälan för Catrine Berndtson

Skicka en kostnadsfri förfrågan direkt till föreläsaren.

Genom att skicka godkänner du våra användarvillkor
Catrine Berndtson


Övrig Information

Pris: 15.000 - 25.000 kr

Förslag på innehåll:

Recept för framgång - led dig själv dit mot dina mål.
Motivera dina medarbetare, utveckla samarbete och ansvarstagande. 
Hantera frustrationer, dina egna och teamets
Utveckla ledningsgruppen från operativ till strategisk
Ge feedback så att den kan tas emot

Utgår från Stockholm

Svenska

Föreläser inom: Erbjudande: Boka Föreläsning med inkluderad Workshop, Konflikthantering, Kultur, Ledarskap, Medarbetarskap, Motivation, Självledarskap, Workshops

Mer information:


Kunskapsområden:
 • självledarskap
 • ledarskap
 • coachande förhållningssätt för ledare
 • medarbetarskap
 • konflikthantering
 • förhållningssätt för framgång
 • förändra kulturen i företaget
 • teamutveckling
close

Tack för din förfrågan

Ditt meddelande har skickats. Föreläsaren kommer återkomma till dig så fort som möjligt med svar på dina frågor.