Vi hjälper gärna till att hitta & boka rätt föreläsare. Ring oss på 0707 25 87 24 alt. maila info@curemo.se Välkommen!

Heléne ArvidssonKontakta

RÅDGIVARE, FÖRELÄSARE, MÖTESEXPERT
Helene Arvidsson


Heléne Arvidsson föreläser om morgondagens kommunikation och möteskultur. Att skapa vinnande och välmående organisationer och team. Från sin 20-åriga erfarenhet av ledande befattningar, konsultuppdrag och rådgivare så vet hon att framgång ligger i att skapa kraft i kommunikationen och i våra möten. Heléne har under sina år som chef och ledare blivit uppmärksammad för sitt framgångsrika ledarskap och sin förmåga att leverera resultat. Hon var en av tre finalister i Årets framtidschef 2011 som arrangeras av Chef och vann utmärkelsen som General Manager of the Year inom Scandic-koncernen 2017.

 

Presentation

Helénes Arvidssons föreläsningar innehåller lösningar på vad många upplever som utmaningar runt om på arbetsplatser och i organisationer. Med en välfungerande möteskultur kan man både effektivisera arbetstiden och skapa mer välmående bland medarbetarna och i hela organisationen.

”De interna mötena är i många verksamheter ineffektiva och en källa till frustration då vi sällan är överens om vad som gäller på våra möten. Många inser nu att det är inte bara att flytta över ett fysiskt möte digitalt. Ett dåligt fysiskt möte blir oftast uselt digitalt.”

Som föreläsare upplevs hon som engagerad, inspirerande, trovärdig och kunnig. Helénes fokusområden är ledarskap, intern kommunikation, förändringsledning, arbetsmiljö, hållbar möteskultur och hållbara moderna arbetssätt. 

Under pandemin utbildade och inspirerade Heléne tusentals i sin föreläsning/utbildning i effektiva och engagerande digitala möten samt hur man i hybrida arbetssätt och distansarbete kan använda möteskulturen för att skapa tydlighet, trygghet och transparens.

En stor del av hennes framgång grundade sig i att hon skapade en hållbar möteskultur där vinsterna var påtagligt viktiga för både gott ledarskap och medarbetarskap. Andra vinster som uppnås genom en hållbar möteskultur är att man frigör tid, får ett tydligare ledarskap, en välmående kultur, starkare framdrift och fokus på resultat samt skapar goda förutsättningar för distansarbete.

Gemensamt för Helénes föreläsningar är hennes kunskap och passion för att bidra till att fler chefer och organisationer blir mer framgångsrika genom en stark möteskultur. Hennes föreläsningar är fylld med konkreta tips och tydliga exempel från verkligheten.

Helénes föreläsningar passar främst medelstora eller stora organisationer och verksamheter och kan anpassas till olika målgrupper, oavsett offentliga verksamheter eller näringslivet. Föreläsningarna kan med fördel kompletteras med en workshop med önskad inriktning/resultat. Heléne kan anlitas för allt från inspirationsföreläsningar, workshops, utbildningar till strategisk rådgivning.

 

Förslag på föreläsningar med Heléne Arvidsson:

Morgondagens ledarskap – vikten av hållbar kommunikation och möteskultur

Som chef och ledare kommer du ägna 50-80% av din arbetstid i möten. Om inte denna investerade mötestid hjälper dig/er skapa de resultat du/ni önskar och samtidigt inte skapar engagemang samt delaktighet i gruppen riskerar dina/era möten bli kontraproduktiva och tidsslöseri. Att utföra ett gott och inkluderande ledarskap kan vara utmanande både sett till distansarbete men även att få alla med våra olikheter att kännas sig inkluderade. I denna föreläsning eller workshop delar Heléne med sig av inspiration och konkreta verktyg hur ni skapar en hållbar och effektiv intern kommunikation och möteskultur. Här får ni även tips och metoder för hur ni genom en god struktur och kultur kan få alla att känna sig inkluderade och för att kunna bidra.

Tre nycklar för att hitta kraften i våra möten

Fler studier och undersökningarna har kommit efter pandemin som pekar på sambandet mellan ohälsa, hög arbetsbelastning, bristande engagemang och dess koppling till för många möten och möten som inte känns relevant eller givande. Samtidigt visar samma studier att mötestiden kraftigt ökat. I denna föreläsning eller workshop delar Heléne med sig tre nycklar och steg för att säkerställa att ni får både effektiva och engagerande möten. Ni får inspiration, kunskap och metoder för att skapa möten som skapar mening och delaktighet såväl fysiska som digitala.

Genom en god struktur och kultur skapas välmående organisationer och team

I många organisationer upplevs en tidsbrist, stress och brist på engagemang. De interna mötena kan ofta vara en orsak till tidsslöseri och att kultur/beteende i möten inte bidrar till en god arbetsmiljö där man inbjuds till delaktighet. I denna föreläsning eller workshop delar Heléne med sig av en metod för att skapa en mötesstruktur som frigör tid och skapar önskat resultat. Ni får även ett konkret verktyg för att skapa goda mötesvanor där ni kan säkerställa att era möten inkluderar era värderingar och önskat ledarskap som kan leda till att era möten blir positiva kulturbärare.

"Alla var uttalat mycket nöjda med din insats, både på plats och en vecka senare, och en positivt färgad dialog kring både egna och andras möten fortgår nu öppet och aktivt. Flera har dessutom ändrat sitt eget arbetssätt, vågat ifrågasätta mötesinbjudningar mm. Med hjälp av den grunden samt de spelregler vi tog fram med dig går enheten vidare under hösten med förankring och fördjupning. Vi kunde m a o inte ha fått ett bättre resultat av tre timmars utbildning/föreläsning/workshop, så tack! "

- Raja Sundman (Enhetschef Arbete och Integration), Svedala Kommun

"Vi på Sida har tagit del av gr8 meetings inspirationsföreläsning och fyra grupper hos oss har därefter fått möjlighet till en fördjupning i syfte att bli bättre på att hålla möten och utbildningar i rummet men också via video. Vi arbetade då med tjänsten ”bollplanket” som vi tyckte fungerade mycket bra. Vi fick många bra tips och vi kommer att sprida den tydliga checklista vi fick vidare inom vår organisation. Helene var en duktig facilitatoroch mycket flexibel och lätt att arbeta med."

- Annika Malmer (Internal Communication), Sida            

Övrig Information

Pris: Enligt offert

Förslag på innehåll:

Morgondagens ledarskap – vikten av hållbar kommunikation och möteskultur
Tre nycklar för att hitta kraften i våra möten
Effektiva och engagerande möten
Genom en god struktur och kultur skapas välmående organisationer och team
Så får du era möten att bli kulturbärare
Distansledarskap, kommunikation och effektiva möten

Utgår från Stockholm

Svenska, Engelska

Föreläser inom: Digital hälsa, Förändring, Kommunikation, Medarbetarskap


Kunskapsområden:
 • möteskultur
 • digital arbetsmiljö
 • digitala möten
 • leda på distans
 • stress
 • social arbetsmiljö
 • intern kommunikation
 • relationer

Intresseanmälan för Heléne Arvidsson

Skicka en kostnadsfri förfrågan direkt till föreläsaren.

Genom att skicka godkänner du våra användarvillkor
Helene Arvidsson


Övrig Information

Pris: Enligt offert

Förslag på innehåll:

Morgondagens ledarskap – vikten av hållbar kommunikation och möteskultur
Tre nycklar för att hitta kraften i våra möten
Effektiva och engagerande möten
Genom en god struktur och kultur skapas välmående organisationer och team
Så får du era möten att bli kulturbärare
Distansledarskap, kommunikation och effektiva möten

Utgår från Stockholm

Svenska, Engelska

Föreläser inom: Digital hälsa, Förändring, Kommunikation, Medarbetarskap


Kunskapsområden:
 • möteskultur
 • digital arbetsmiljö
 • digitala möten
 • leda på distans
 • stress
 • social arbetsmiljö
 • intern kommunikation
 • relationer
close

Tack för din förfrågan

Ditt meddelande har skickats. Föreläsaren kommer återkomma till dig så fort som möjligt med svar på dina frågor.