Vi hjälper gärna till att hitta & boka rätt föreläsare. Ring oss på 0707 25 87 24 alt. maila info@curemo.se Välkommen!

Jan Emanuel Kontakta

ENTREPRENÖR, RISKKAPITALIST, F.D RIKSDAGSLEDAMOT
Jan Emanuel

Fotograf: Robert Björk

Jan Emanuel är känd som en av Sveriges mer frispråkiga serie-entreprenörer, riskkapitalist och f.d riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Han har startat ett hundratal bolag inom en rad olika sektorer och med stor framgång. Genom åren har han belönats med flerfaldiga priser för sina prestationer som entreprenör, däribland har han utnämnts till årets gasellföretagare sex gånger och årets superföretagare fem gånger av Veckans Affärer och Dagens Industri. 

 

Presentation

Jan Emanuel väcker starka känslor och insikter med sina budskap kring samhället och människan. Med en bakgrund som präglats av samhällets bottenskikt till att leva ett liv som mångmiljonär med politiskt inflytande och makt. Hans uppväxt har kantats av social problematik och destruktivitet där Jan Emanuel gjort en minst sagt uppseendeväckande resa. Han vet vad som skapar prestationer och välmående med fokus både på kroppen, själen och psyket. Men också utifrån hans enorma effektivitet och engagemang i de bolag, projekt och uppgifter han tar sig an. Uppvuxen i förorten Gottsunda blev han som 15-åring en av de första som åkte på de så kallade ”värsting resorna” för ungdomar med social problematik. Redan som 16-åring startade hans intresse för affärer då han sålde ost från sin epa-traktor och var med och startade Gottsunda Rude Boys.

Hans liv tog en helomvändning  från den destruktiva tillvaron när han vid 21 års ålder med hjälp av socialtjänsten läste in grundskolan. Därefter började han jobba inom vård och behandling och senare som kollektivledare på Hassela Solidaritet. Hans politiska karriär tog fart i början av 2000-talet och efter en uppmärksammad personvalskampanj kom Jan Emanuel in i Sveriges Riksdag där han var en av dem som lade fram flest motioner av alla inom partiet.

”När man tror att man tagit i så mycket man orkar så finns det alltid lite mer att ge och det är då framgången kommer.”

Jan Emanuel har synts och uppmärksammats som vinnare i programmet Robinson, i flertalet politiska sammanhang och blivit en prisbelönt företagare och entreprenör. Han har startat bolag inom allt från säkerhetsföretag, skolor och skyddsboende till nattklubbar och gym. Hans liv har kantats av flertalet tragedier och motgångar där han bland annat överlevt tsunamin, haft nära vänner som tragiskt gått bort och andra händelser som påverkat honom djupt. Alla dessa händelser har skapat lärdomar som han senare kunnat dra nytta av. Han driver idag ett riskkapitalbolag, sitter som ledamot i Stockholms handelskammare och VD/styrelseledamot för ett antal bolag inom fastighet, restaurang och internationella investeringar.

”Samhället behöver bli bättre på att ta tillvara på människors potentialer.”

Som föreläsare är Jan Emanuel enkel och tydlig i sitt budskap. Han väcker starka känslor och skapar engagemang hos sin publik. Han har stor medievana, är en erfaren debattör och suttit med i drygt 50 styrelser. Hans perspektiv på samhällsfrågor utgår från hans egna erfarenheter, upplevelser blandat med fakta, forskning och hans tid inom politiken. Att ta sig från botten upp till samhällets toppskikt och förverkliga sina drömmar är en erfarenhet han gärna delar med sig av. En föreläsning med Jan Emanuel ger dig svar som på vad som krävs för att bli en stark och framgångsrik ledare, verktyg för framgång som människa och företag, hur vi kan hantera den påverkan media har på oss, hur vi påverkas och kan påverka politiken. Han talar även om hur vi kan hjälpa kollegor med missbruk och beroende, hur vi skyddar oss från hot och våld till hur vi kan lösa integrationsfrågan.

 

Förslag på föreläsningar med Jan Emanuel 

Att skapa framgång.
Allt vi gör har vi läst oss på olika sätt. Det går att lära sig att vara framgångsrik. Jan Emanuel avslöjar i sin föreläsning ”Om att skapa framgång” den manualbaserade struktur, den modell han skapade under tio år och som sedan låg till grund för de över 100 företag han startat. Föreläsningen går igenom hur du kan forma och strukturera din vardag, hur du ska öva upp och spetsa dina sociala förmågor samt vilka faktiska förmågor du behöver träna upp för att bli mer framgångsrik. Både som företagare och medmänniska.  Det hänger nämligen tätt ihop. Det sambandet går som en röd tråd genom föreläsningen.

Från ingenting till någonting. En resa från minus mot en miljard.
Här får du ta del av Jan Emanuels personliga resa från en uppväxt med kriminalitet och socialbidrag till den han är idag. Vi får höra om socialtjänstens insatser, värstingresor, knark, rån och döda vänner, till vändningen med kärlek, politik och företagande. Vi får höra hur han kuppande sig in och vann Robinson för att sedan använda det för att driva personvalskampanj och komma in i Riksdagen. Hur han där gjorde sig osams med partiet, överlevde tsunamin och sålde en behandlingsmodell för runt 250 miljoner.
En politisk analys av ett folkhem i förfall och vad som krävs för att återbygga det.
En genomgång av svensk politik. Om feghet, identitetspolitik, åsiktskorridorer och godhetssignalering. Jan Emanuel går på ett rakt och personligt sätt igenom vad som fört folkhems-Sverige från att vara ett föredöme i världen till ett varnande exempel för andra länder. Men det är inte en dyster politisk analys om det som varit. Det är en föreläsning om hur vi få Sverige att bli tryggt igen. En föreläsning om att återskapa folkhemmet.

Hur får man en tillbaka en ungdom som tappat greppet?
Jan Emanuel har jobbat med behandling av ungdomar med kriminalitet, psykisk ohälsa och missbruk i över 20år. Det är få delar av det behandlingssverige som nu är som inte påverkats av hans idéer och de vårdorganisationer han skapat. Jan Emanuel började som 21åring jobba på Hassela Solidaritet som medlevare, därefter som fältassistent, behandlingsassistent, ART-instruktör och samtalsterapeut. Jan Emanuel har jobbat på behandlingshem inom både statlig och privat regi. Som 25åring startade han Estuna LärlingsUtbildning för ungdomar med psykosocialproblematik, Som 26åring startade han sitt första HVB-hem för ungdomar. Som 36 åring var han största enskilda ägare i ett vårdbolag med 7000 anställda. Om någon kan kalla sig specialist när det kommer ungdomar med psykosocial problematik så är det Jan Emanuel. I föreläsningen delar han med sig av sina erfarenheter av att hjälpa ungdomar bort från missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa.

Hur finner man sin motivation?
I sin motivationsföreläsning går Jan Emanuel mot strömmen som vanligt. Han säger att du inte alls är bra som du är. Han säger att det inte alls blir bra för att du tänker positivt. Han säger att självförtroende inte alls behöver vara positivt och eftersträvansvärt. Däremot visar han på hur du ska bli bättre än vad du är och varför det är en plikt och också bli det. Han visar hur du ska agera för att du ska få positiva tankar för att du faktiskt förtjänat dem. Han ger dig och din grupp nycklar till ett sant självförtroende skapat av framgång och förbättring. Jan Emanuel går på ett rakt sätt igenom de brister vi vanliga människor bär, hur vi ljuger för oss själva och för andra. Med praktiska tips och exemplifieringar från verkligheten håller han en föreläsning som skapar motivation baserad på din egen förbättring, inte genom att lura dig själv att tro att du är bra som du är.
Ledarskap och gruppdynamik. (rekommenderas som heldag då föreläsningen gör sig bäst med gruppövningar.)
Bra företagskultur likt dålig sitter inte i väggarna. Det sitter mellan väggarna, i människorna. Det är företagets kultur, oavsett om den är nedskriven eller inte som skapar förutsättningarna till hur företaget ska utvecklas över tid. Mellan 70-80% känner sig oengagerade på jobbet. Så behöver det inte vara, men ska det till en ändring så behöver bolaget arbeta på ett grundläggande plan och det är vad föreläsningen går ut på. Att ge varje medarbetare verktyg för att tillsammans med övriga bygga kulturen på riktigt. Inte genom text i dammiga pärmar, utan att levandegöra den. Den positiva framåtsträvande företagskulturen kan man inte ikläda sig, den måste finnas i varje medarbetare och det är vad vi ska skapa ihop.

En frisk kropp kan påverka en själ att bli sund.
En föreläsning och vikten av att hålla sig i form. En föreläsning som rör sig kring insikten av att träning och hälsa är grunden för affektivt företagande och framgång på jobbet. Jan Emanuel varvar praktiska träningstekniker med forskning på hälsoområdet. Att det psykiska måendet hänger ihop med det fysiska har vi länge känt till, men inte i vilken utsträckning. Genom humor, råa fakta framförda på ett sätt vara Jan Emanuel kan får publiken både skratta och tvingas till ibland smärtsam självinsikt.

Mona Sahlin gästspelar under föreläsning med Jan Emanuel Johansson om mediernas påverkan/krishantering
En unik möjlighet att lyssna till Mona Sahlin som medverkar under Jan Emanuel Johanssons föreläsning om media och dess ibland brutala påverkan på människor. Det är första gången som Mona Sahlin står på scenen efter sin politiska karriär och berättar öppet och ärligt under trettio minuter om hennes tid i mediernas rampljus. Det finns nog knappast någon i svensk politik som fått utstå så mycket negativ publicitet som Mona Sahlin under sin tid i Riksdagen. Hur har detta påverkat henne som person och som politiker? Hur har hon lyckats hantera det mörker hon befunnit sig i och komma tillbaka med nya krafter och insikter. Jan Emanuel Johansson tar dig med på en resa kring Mediernas krafter att påverka och engagera. Här belyser man till exempel frågor som hur värderingarna styr från den miljö man kommer ifrån, hur man med rätt verktyg kan hantera och ta sig ur olika situationer som kan uppstå och hur man på bästa sätt kan hjälpa en person som drabbats och befinner sig i en krisartad situation.

 


Övrig Information

Pris: Enligt offert

Förslag på innehåll:

Hur blir du en effektiv ledare
Praktisk etik - se det vackra i din nästa.
Verktyg för framgång
Krishantering/media - Mona Sahlin gästspelar under föreläsning med Jan Emanuel Johansson om mediernas påverkan/krishantering
Må bättre! Kropp och själ - hur hänger det ihop?
Kollegor med beroende och missbruk - hur löser vi det?
KBT i vardagen
Kollegial uppföljning. Praktiskt ledarskap.
Hur skyddar vi oss från våld och hot? - Preventivt arbete.
Hur påverkas vi av politiken och hur kan du som företagare påverka?
Hur löser vi integrationsfrågan?

Utgår från Stockholm

Svenska, Engelska

Föreläser inom: Beroende, entreprenörskap, Krishantering, Prestation

Mer information:


Kunskapsområden:
 • krishantering/media
 • ledarskap och effektivitet
 • praktiskt ledarskap
 • framgång och prestation
 • politiken och dess påverkan
 • politik och nulägesanalys
 • påverka politiken som företagare
 • praktisk etik
 • kropp & själ
 • missbruk och beroende
 • KBT
 • integration
 • hot & våld – prevention

Intresseanmälan för Jan Emanuel

Skicka en kostnadsfri förfrågan direkt till föreläsaren.

Genom att skicka godkänner du våra användarvillkor
Jan Emanuel

Fotograf: Robert Björk

Övrig Information

Pris: Enligt offert

Förslag på innehåll:

Hur blir du en effektiv ledare
Praktisk etik - se det vackra i din nästa.
Verktyg för framgång
Krishantering/media - Mona Sahlin gästspelar under föreläsning med Jan Emanuel Johansson om mediernas påverkan/krishantering
Må bättre! Kropp och själ - hur hänger det ihop?
Kollegor med beroende och missbruk - hur löser vi det?
KBT i vardagen
Kollegial uppföljning. Praktiskt ledarskap.
Hur skyddar vi oss från våld och hot? - Preventivt arbete.
Hur påverkas vi av politiken och hur kan du som företagare påverka?
Hur löser vi integrationsfrågan?

Utgår från Stockholm

Svenska, Engelska

Föreläser inom: Beroende, entreprenörskap, Krishantering, Prestation

Mer information:


Kunskapsområden:
 • krishantering/media
 • ledarskap och effektivitet
 • praktiskt ledarskap
 • framgång och prestation
 • politiken och dess påverkan
 • politik och nulägesanalys
 • påverka politiken som företagare
 • praktisk etik
 • kropp & själ
 • missbruk och beroende
 • KBT
 • integration
 • hot & våld – prevention
close

Tack för din förfrågan

Ditt meddelande har skickats. Föreläsaren kommer återkomma till dig så fort som möjligt med svar på dina frågor.