Vi hjälper gärna till att hitta & boka rätt föreläsare. Ring oss på 0707 25 87 24 alt. maila info@curemo.se Välkommen!

Johan NorenKontakta

COACH, FÖRELÄSARE, F.D FÖRETAGSLEDARE
Johan Noren


Johan Noren är ishockeyspelaren som under flera år jobbat som försäljningschef fram till att han blev långtidssjukskriven på grund av stressrelaterad ohälsa med tillhörande utmattningssyndrom. Idag föreläser han om hur man skapar ett hållbart arbetsliv där han hjälper företag att långsiktigt öka produktiviteten utan någon negativ påverkan på hälsa och välmående. Han var med och fick ta emot årets peppare 2019 genom Goodsport foundation på Idrottsgalan och är idag en välkänd och populär föreläsare inom sitt område och anlitas regelbundet av välkända, och internationella bolag. 

Presentation

Johan Noren föreläser om hur man skapar en hållbar, frisk arbetsmiljö samtidigt som man tidigt upptäcker varningssignalerna på stress och ohälsa. Han hjälper företag att förstå mekanismerna bakom stressen och hur man kan bibehålla en hög produktivitet utan att skapa negativ påverkan på hälsa och välmående. Hur hittar man ett hållbart förhållningssätt till prestation och hälsa på arbetsplatsen?

”Vad krävs för att må bra och prestera optimalt på lång sikt?”

Johan berättar från sin egen historia och erfarenhet om vägen tillbaks med rehabilitering och fördjupade kunskaper inom coachning, motivation, självledarskap, hållbarhet och stress. Under 2020 var han volontär på självmordslinjen där vikten av att lyssna och vara behjälplig i svåra samtal är en del i ledarskapet.

Redan i unga år intresserade sig Johan för coachning, mental träning & ledarskap. Med erfarenhet av idrotten, näringslivet, sjukvården, många år som coach och nyfikenhet till ledarskap har gjort att Johan nu jobbar som rådgivare till några av landets mest framstående organisationer och företagsledare.

2019 på Idrottsgalan fick  Stiftelsen Goodsport foundation ta emot priset årets peppare av Prins Daniel där då Johan under 4 år verkat som föreläsare och instruktör.

Genom att kontinuerligt intervjua företagsledare och människor ifrån olika delar av samhället har han fördjupat sig inom de bakomliggande faktorerna till långsiktig hållbarhet och hur man kan jobba förebyggande för att bibehålla en hög produktivitet och långsiktig hållbar hälsa på arbetsplatser. Hans material är därför alltid relevant med erfarenhet från många olika branscher och företagskulturer.

Denna erfarenhet har fått honom att nu utbilda individer samt företag genom att öka kunskapen och kunna tolka signaler på obalans och överbelastning och hur man kan genom tydliga strategier samt ett tydligt självledarskap öka produktiviteten för företag och dess medarbetares långsiktiga hållbarhet samt utveckling.

Johan är delaktig i flertalet företag och deras aktiva friskvårds satsningar där man aktivt eftersträvar en hög och lång hållbarhet, hög produktivitet tillsammans med ett långsiktigt välmående. 2017-2018 drev han podden Träna för hjärnan där flertalet välkända personligheter medverkade. Han har även genomfört 2 Ironman och arrangerat träningsevent i syfte att öka medvetenheten om de positiva effekterna för hjärnan som skapas av fysisk aktivitet.

Johan föreläser utan powerpoint och pekpinnar. Han ger konkreta exempel på hur du kan lära dig hantera besvärliga situationer och skapa balans i livet. Med hjälp av självledarskap och ökad motivation kan du sätta upp dina egna mål för fysisk aktivitet och bli mer medveten om dina friskfaktorer. Hur skapar vi tillsammans en hög produktivitet med en lång hållbarhet? Hur viktigt är det att sätta små mål och hålla sig till dagliga rutiner? Återhämtning och en tillåtande kultur kan förändra arbetsplatsen avsevärt vad gäller produktivitet, välmående och ett långsiktigt hållbart företagande.

Förslag på föreläsningar med Johan Norén

Ökad arbetsglädje genom minskad stress. Vi skapar arbetsglädje tillsammans.

Ökad arbetsglädje. Vi skapar arbetsglädje tillsammans. Fördelaktiga resultat börjar med att vi skapar långsiktigt må bra.

Det finns flertalet saker att ta hänsyn till när vi skall skapa en arbetsplats där man känner trivsel, tillhörighet, uppskattning och där man känner att man bidrar.

Att vi gör något som vi känner är meningsfullt och där man känner att man gör skillnad, att vi gör något som vi är stolta över och som har betydelse för andra, att vi tar hand om och stöttar varandra under tiden genom att vara lyhörda och känna in våra medmänniskor via empati och sympati.

Att vi tillsammans skapar glädje och att vi utvecklar en färdighet genom nyfikenhet, tålamod och förståelse för att jobba med de som inte är som en själv, att vi skapar en trevlig, tillåtande, kreativ och fördelaktig arbetsmiljö som bidra till en fördelaktig hälsa och ett långsiktigt välmående.

Att vi internt och externt uttalar att vi är varandras arbetsmiljö och vi skapar arbetsglädje tillsammans. 

Hur kan vi ta ansvar på individnivå samt organisatoriskt för att tillsammans skapa en kreativ och fördelaktig energi där förutsättningarna möjliggör ett än mer sammansvetsat arbetsklimat där glädje och kreativitet skapar en fördelaktig produktivitet.

Hur jobbar vi med mer friskfaktorer och mindre sjukfaktorer? Hur skapar vi tillsammans arbetsglädje och en kreativ samt positiv arbetsmiljö?

Vad är ingredienserna för ökat ansvar och ökad medvetenhet av sitt beteende? Hur uppnår vi våra gemensamma mål och hur drar vi igenom processen från start till mål i förändringsprocesser?

Hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust samt motivation.

Målsättningen är att du efter föreläsningen ska känna dig mer energirik, uppleva mindre press och en ökad motivation och lust att bidra till en ökad arbetsglädje.

Några av de ämnesområden Johan arbetar med är

 • Friskvård istället för sjukvård.
 • Kraften i förändringsprocesser.
 • Vikten av positiv feedback och behjälpliga samtal.
 • Hur vi skapar en lågtidsfrisskriven arbetsplats.
 • Hur får vi organisationen att växa genom att öka det egna ansvaret.
 • Minska stress genom tydlig internkommunikation.
 • Vikten i att fatta kraftfulla beslut.
 • Starka motiv skapar starka resultat.
 • ”Låt-gå” verksamhet går sällan framåt.
 • Beslutsamhet, tydliga visioner och handlingskraft får organisationer att växa.
 • Tydlig och tillåtande struktur för återhämtning.

Coaching Ledarskap – Hållbart ledarskap

Hållbart ledarskap kräver mod och nyfikenhet till andra medmänniskor. Hur kan vi skapa förutsättningar för att våra medansvariga mår bra och skapar fördelaktiga resultat över tid?  Hur skapar vi ett intern klimat där vi får andra att växa och mår bra under tiden? Hur jobbar vi med mer friskfaktorer och mindre sjukfaktorer? Hur skapar vi tillsammans arbetsglädje och en kreativ samt positiv arbetsmiljö?

Johan Norén jobbar idag med företagsledare och ledningsgrupper som yttre part för att dela tankar och strategier om hur man kan skapa ett hållbart ledarskap för att skapa en fördelaktig produktivitet med bibehållen hälsa.

Hur går vi från tanke till handling och hur tränar vi upp förmågan att fatta kraftfulla beslut som skapar långsiktigt fördelaktiga konsekvenser.

Några av ämnesområden är:

 • Modernt ledarskap.
 • Ökad produktivitet genom eget ansvar.
 • Släppa kontroll och låt andra växa.
 • Prioritera hjärnvila för att skapa engagerande ledarskap.
 • Fatta kraftfulla beslut.
 • Starkt och tydligt inre ledarskap skapar en framgångsrik kultur.
 • Rätt frågor i rätt forum skapar effektivitet.
 • Struktur, specifik och tydlighet skapar en långsiktig hållbar verksamhet.

Träna för hjärnan

Träna För Hjärnan är titeln på Johans inspirationsföreläsning om vilka fördelar som finns för hjärnan av fysisk aktivitet och betydelsen av att vårda det friska. 

Johan är delaktig i flertalet företag och deras aktiva friskvårdssatsningar där man eftersträvar en hög produktivitet tillsammans med ett långsiktigt välmående. Detta genom att förespråka fysisk aktivitet, hålla i föreläsningar samt utbildningar om hur man kan skapa en långtids friska medarbetaren samt den friska arbetsplatsen.

Företags friskvårdssatsningar som Johan varit engagerad i är bland annat Polismyndighete, Refune music Group AB,Stockholmshem AB, Indiska Magasinet AB, Addnature AB, Schibstedt, Svenska dagbladet.

Föreläsningen belyser stressorer, symptom på stress och sannolika konsekvenser av långvarig stress samt hur man kan utbilda sig själv om hur man kan förebygga stressrelaterad ohälsa och bibehålla en hög produktivitet över tid.

Träna för hjärnan är Johans träningskoncept . Johan har ansvarat för träning på flera olika träningscamper i Sverige och tränar företag, företagsledare, proffisionella fotbollspelare, hockeyspelare, skådespelare, artister i Sverige och USA där syftet är att skapa balans mellan mental anspänning och fysisk avslappning genom att ta kontroll över sina kroppar samt stretcha sina tankar om sig själva.

”Otroligt inspirerande föreläsning som öppnade ögonen för många av oss och som nu hittat motivationen att göra förändringar för ett bättre välmående.”
Malin Carlsson, HR & Malin Nordström, Marknad på Atea Sverige AB

Några av ämnesområden är:

 • Hur ökar vi förståelsen för stressrelaterade sjukdomar och hur kan vi jobba vidare med detta ur ett ledarskapsperspektiv.
 • Upptäck och hjälp den stressade medarbetaren.
 • Få mer gjort och bli mer effektiv genom mindre stress.
 • Friskvård istället för sjukvård.
 • Hållbara prestationer.
 • Prestationsfri träning.
 • Mindre stress ökad arbetsglädje.
 • Bli inte bitter, bli bättre.

"Johan fångar rummet direkt, inom 10 minuter har du skrattat, fryst till och haft gåshud! På ett väldigt enkelt sätt beskriver Johan frågor som träffar alla med både motivation och som tankeställare, hur vi med våra egna tankar kan göra det mesta mycket enklare. Med energi guidar han föreläsningen med hjälp av ett blädderblock som slutligen beaktas som modern konst! Jag rekommenderar alla att investera i en sittning med Johan."

- Joacim Söder (VD) Länsförsäkringar Skåne Service & Sanering AB

"Bokar du Johan får du lyssna på en berättelse som berör och som du aldrig har hört förut! Vi ger Johan våra allra varmaste rekommendationer och tackar honom för att han har hjälpt oss framåt. "

- Lisa Holmberg (Human Resources Manager) Sweden Arrow Electronics

"Johan var saklig, metodisk och engagerad. Han tog med oss på en fartfylld och lärorik föreläsning. Vi hoppas att fler vill lyssna på Johan för det han förmedlar är jätteviktigt i vår uppkopplade - otåliga - ekorrhjul, behöver vi idag någon som lär oss att säga nej och stanna upp. Tack Johan. "

- Vision Gävle

"Vi satt helt trollbundna och insöp det oförståeliga. Vi försökte förstå vidden av konsekvensen av att inte lyssna på kroppens signaler. Vi insåg också hur stark konsekvensen av ens tankar är. Hur vi väljer att tänka och förhålla oss till olika känslor och upplevelser. Ett slags uppvaknande. Känslan var att detta är en föreläsning som berör precis alla. Johan hjälpte och inspirerade oss till att öppna upp tanken och att välja väg. "

- - Helena Hansson (Ordförande) Friskis&Svettis Falkenberg

Övrig Information

Pris: Enligt offert

Förslag på innehåll:

Ökad arbetsglädje genom minskad stress. Vi skapar arbetsglädje tillsammans
Coaching Ledarskap - Hållbart ledarskap
Träna för hjärnan

Utgår från Stockholm

Svenska, Engelska

Föreläser inom: Arbetsmiljö, Hållbarhet & hälsa, Motivation, Självledarskap, Social hållbarhet, Stress


Kunskapsområden:
 • prestation
 • stress
 • arbetsmiljö
 • motivation
 • hållbarhet
 • självledarskap

Intresseanmälan för Johan Noren

Skicka en kostnadsfri förfrågan direkt till föreläsaren.

Genom att skicka godkänner du våra användarvillkor
Johan Noren


Övrig Information

Pris: Enligt offert

Förslag på innehåll:

Ökad arbetsglädje genom minskad stress. Vi skapar arbetsglädje tillsammans
Coaching Ledarskap - Hållbart ledarskap
Träna för hjärnan

Utgår från Stockholm

Svenska, Engelska

Föreläser inom: Arbetsmiljö, Hållbarhet & hälsa, Motivation, Självledarskap, Social hållbarhet, Stress


Kunskapsområden:
 • prestation
 • stress
 • arbetsmiljö
 • motivation
 • hållbarhet
 • självledarskap
close

Tack för din förfrågan

Ditt meddelande har skickats. Föreläsaren kommer återkomma till dig så fort som möjligt med svar på dina frågor.