Vi hjälper gärna till att hitta & boka rätt föreläsare. Ring oss på 0707 25 87 24 alt. maila info@curemo.se Välkommen!

Martin LossmanKontakta

FÖRELÄSARE, UTBILDARE, FÖRFATTARE


Martin Lossman föreläser om rörelse, hälsa, inlärning och digital stress. Han föreläser både för företag och skolverksamhet och har under lång tid arbetat med barn och ungdomar i alla åldrar från förskola till gymnasiet. 2009 blev han tillsammans med sina kollegor tilldelad priset för årets pedagog. Tidigare lärare i idrott, hälsa och ledarskap var han en av de första att besöka Naperville Senior high School, USA. En skola som aktivt arbetar med rörelse och fysisk aktivitet under hela skoldagen. Detta blev startskottet som ledde till utbildningar och föreläsningar i hela Sverige med fysisk aktivitet/rörelse och inlärning som tema. 

.

Erbjudande via Curemo:  Boka Martin Lossman för en skräddarsydd föreläsning + en inkluderad workshop utan extra kostnad. En workshop är nästa steg i förändringsarbetet och hjälper ert team/organisation att nå önskat resultat. För att ta del av erbjudandet klicka på ”Mer info”.

Mer info

 

Presentation

När man lyssnar på Martin kan man sätta igång med en nyare inriktning på sin pedagogik redan nästa dag. Som föreläsare har han förmågan att sätta igång tankar och låta sin publik vara delaktiga genom hela presentationen.

”Det handlar om att skapa nya vägar att nå människor genom ett nytt sätt att tänka. Som gynnar inlärningen, arbetsklimatet och hälsan. En vinnande strategi för alla!”

Genom bra konkreta exempel och hans sätt att nå fram till sin publik visar han vägen till att skapa en märkbar förändring. Han bidrar inte enbart med ny kunskap utan även stöd och hjälp att integrera nya rutiner och kunskaper i skolor och i olika organisationer genom både längre och kortare projekt.

Martin Lossman är verksam både som föreläsare, moderator, kurs- och utbildningsledare, samt håller i öppna föreläsningar och workshops även digitalt och live-streamat vid behov. Han har under de senaste åren anordnat konferenser på temat skola, hälsa och inlärning.

Martin gör även den bejublade föreläsningen ”Vem har tagit min kaffekopp?!” för skolor och kommuner.
Ta del av en inspirationsdag med en stor mix av humor, igenkänning och allvar från skolans värld. Föreläsning och diskussioner med övningar för att stärka dig och gruppen på riktigt. Perfekt som en nystart, studiedag eller kick off för skolor, pedagoger och skolledning.

 

FÖRSLAG PÅ FÖRELÄSNINGAR MED MARTIN LOSSMAN

HAR VI RÄTTEN ATT LÅTA ELEVER SITTA NER 70-90% AV SKOLDAGEN?

Forskningen har upptäckt att vårt stillasittande beteende dessvärre har betydligt större negativ påverkan än vi tidigare har trott. När du sitter under längre perioder visar det sig dessutom att träning inte hjälper! Det innebär att vi måste lära oss en ny pedagogik i skolan för att bryta stillasittandet, det är vårt ansvar. Bonusen är att även skolprestationen ökar vid rörelse när den integreras i undervisningen. Få ”hands on” hur skolan, du som pedagog eller elev kan ta vara på den här kunskapen för att bygga in variation och rörelse i ditt klassrum. För både ökad hälsa och inlärning.
 
Aktiva klassrum är en pedagogik som lärare idag använder allt oftare. Att ibland bryta av stillasittandet och integrera rörelse i undervisningen ger fantastiska resultat. 
 
Här krävs ett pedagogiskt mod och stor fantasi för att våga arbeta med denna typ av pedagogik. Se fördelarna, ta del av konkreta lösningar, ledarskapet i klassrummet och den senaste forskningen på området. 
 
Pedagogiken är lika viktig oavsett elevernas ålder men strategierna ser olika ut. Aktiva klassrum är här för att stanna och betyder inte att eleverna ska klättra på väggarna 

DIGITALA STRATEGIER

Utvecklingen går framåt- men vi behöver strategier
Den digitala världen kan ge enorma fördelar men kan samtidigt ställa till med stora problem. Hur påverkas vi av ständigt påslag av digital teknik, sociala medier och kravet på att vara nåbar? Hur kan vi hitta balans och förståelse för hur viktigt det är att reflektera kring dessa frågor?
Vi ser att tekniken och känslan av att alltid vara nåbar tyvärr påverkar oss betydligt mer än vi tidigare trott! Ökat stillasittande, depression, sömnbrist, brist på empati, lägre IQ och stress är faktiskt några direkta konsekvenser av ökat skärmanvändande. Detta ger även negativa effekter på din prestation, kreativitet, koncentration, fokus och inlärning.
Ta del av den senaste forskningen, få konkreta verktyg hur man kan tänka nytt under en delaktig och aktiv utbildning och få konkreta lösningar. Att hitta digitala strategier för skolor är en oerhört viktig del i skolans hälsoarbete och det finns många smarta lösningar.

SÖMNENS BETYDELSE

Idag vet vi att barn och ungdomar sover allt sämre. Mycket tyder på att krav, skärmanvändande och brist på fysisk aktivitet ligger bakom. Vi vet också att sömnbrist tydligt hänger ihop med sämre skolprestationer. Sömnstörningar tycks också vara en viktig pusselbit för att förstå psykisk ohälsa.
Få konkreta lösningar för hur ni kan lägga upp strategier för att öka kunskapen om hur viktig sömnen är.

SÖMN OCH PSYKISK OHÄLSA

Sömnbrist, sociala medier, ökade krav och brist på fysisk aktivitet. Där har vi några av de hörnpelarna som spelar stor roll för hur vi mår. Brister eller störningar inom ett eller flera av dessa områden leder många gånger till en ökad risk för psykisk ohälsa. Hur kan skolan och föräldrar arbeta gemensamt med dessa frågor, hur kan elevhälsan arbeta förebyggande eller är det skolans ansvar?
 
Få hjälp med hur EHT och skolor kan integrera lösningar som fungerar både på kort och lång sikt
 

ÖKADE SKOLPRESTATIONER OCH HÄLSA MED PULS I SKOLAN

Pulsträning är det området som har utvecklats mest inom svenska skolan och med fantastiska resultat. Att arbeta med konditionsträning ska vara glädje, elevinflytande och att hela skolan är involverad. Det är några nycklar för att man ska lyckas även på längre sikt.
I Naperville har man arbetat och fått intressanta resultat i många år och sett positiva förändringar på både hälsan och inlärningen.
Nyligen kom även svensk forskning som visar att kortare pulsövningar i klassrummet också leder till effekter på minnet, koncentrationen etc.
Ta del av forskningen, historiken, resultaten och få konkreta tips hur din skola kan komma igång och få hjälp längs vägen. Sömnen blir också betydligt bättre av just pulshöjande aktiviteter, vilket i sin tur också leder till ökade skolprestationer. Det vet vi!

LÄRMILJÖN OCH PEDAGOGIKEN

Ta del av strategier och arbetssätt för att lyckas med undervisningen och kopplingen till de lärmiljöer som finns.
Är skolan nybyggd eller är den äldre, hur kan vi anpassa hälsa, rörelse och pedagogiken till de förutsättningar som finns? Finns det en röd tråd på skolan om den grundläggande tanken kring kopplingen miljö- pedagogik?
Hur kan skolledningen förankra gemensamma värderingar och få alla ombord?

LEDARSKAP, GRUPPROCESSER OCH SVETSA IHOP DITT TEAM PÅ RIKTIGT

Ta del av en inspirationsdag med en stor mix av humor, igenkänning och allvar från skolans värld. Efter den tidigare succén startar vi nu upp igen. Föreläsning varvat med diskussioner och övningar för att stärka gruppen på riktigt!
 
Perfekt som en nystart, studiedag eller kick off för skolor, pedagoger och skolledning.
 
Hur gruppen fungerar.
 
Eller rättare sagt, varför fungerar inte gruppen? Hur är klimatet och relationerna mellan kollegor? Har ni en förlåtande och inspirerande arbetsmiljö? Oftast är svaret tyvärr nej.
Att arbeta med dessa frågor är primärt. Utan ett fungerande team kan ingen utveckling ske!
Vi mixar teambuilding och glädje med grupprocesser, lyssna aktivt, ge- och ta feedback etc.
Respektera varandra
 
Det handlar inte om att vi alla ska bli bästa kompisar. Men att kunna prata med varandra utan att bygga in dolda budskap är en otroligt viktig pusselbit. Att inte ha dolda agendor, att ni kan lita på varandra och att ni faktiskt får en stimulerande arbetsplats ska vara självklart!
 
”Jag budskap”, lyssna effektivt och hur feedback fungerar är några verktyg vi arbetar med.
 
Denna dagen fungerar även ypperligt för företag, organisationer etc

"Jag var trött när jag kom, men efter den första övningen kände jag mig plötsligt pigg igen. Tänka så här har ju eleverna det varje dag” "Du har satt igång tankar" ”Han gjorde det bra, tog in eleverna väldigt bra i föreläsningen så att de kände sig delaktiga” "Vill absolut arbeta för mer rörelse i klassrummet" "Jättebra, jag gillar exemplen som han tog, man kan testa det själv”"Gillar det där med Brain Breaks och att stå upp mer""kusligt hur smartphones påverkar oss"

- Elever & lärare

Övrig Information

Pris: 17.900 - 24.300 kr

Förslag på innehåll:

Rörelse, hälsa och inlärning
Har vi rätten att låta elever sitta ner 70-90% av skoldagen?
Skola + hälsa = resultat
Pedagogiskt mod ger förutsättningar
Digital stress

Utgår från Stockholm

Svenska, Engelska, Tyska

Föreläser inom: Barn & ungdom, Digital hälsa, Erbjudande: Boka Föreläsning med inkluderad Workshop, Mental hälsa, Workshops

Mer information:


Kunskapsområden:
 • fysisk aktivitet/rörelse kopplat till inlärning
 • aktiva klassrum-ny pedagogik i skolan
 • digital stress-hur påverkar det oss?
 • puls i skolan
 • psykisk ohälsa och stress kopplat till fysisk aktivitet
 • ledarskap och grupprocesser

Intresseanmälan för Martin Lossman

Skicka en kostnadsfri förfrågan direkt till föreläsaren.

Genom att skicka godkänner du våra användarvillkor


Övrig Information

Pris: 17.900 - 24.300 kr

Förslag på innehåll:

Rörelse, hälsa och inlärning
Har vi rätten att låta elever sitta ner 70-90% av skoldagen?
Skola + hälsa = resultat
Pedagogiskt mod ger förutsättningar
Digital stress

Utgår från Stockholm

Svenska, Engelska, Tyska

Föreläser inom: Barn & ungdom, Digital hälsa, Erbjudande: Boka Föreläsning med inkluderad Workshop, Mental hälsa, Workshops

Mer information:


Kunskapsområden:
 • fysisk aktivitet/rörelse kopplat till inlärning
 • aktiva klassrum-ny pedagogik i skolan
 • digital stress-hur påverkar det oss?
 • puls i skolan
 • psykisk ohälsa och stress kopplat till fysisk aktivitet
 • ledarskap och grupprocesser
close

Tack för din förfrågan

Ditt meddelande har skickats. Föreläsaren kommer återkomma till dig så fort som möjligt med svar på dina frågor.