Vi hjälper gärna till att hitta & boka rätt föreläsare. Ring oss på 0707 25 87 24 alt. maila info@curemo.se Välkommen!

Mikael RehnbergKontakta

BIOLOG, ARBETSMILJÖKONSULT


Mikael Rehnberg är arbetsmiljökonsult och biolog som under lång tid arbetat med frågor kring psykosocial arbetsmiljö, hälsofrämjande strategier och stressrelaterad ohälsa. Han är en flitigt anlitad föreläsare som ofta bokas för större och viktiga evenemang där ämnet arbetsmiljö berörs. Hans föreläsningar och utbildningar ger svar på vad du själv och arbetsgivaren kan göra för att skapa ett hållbart arbetsliv för alla och som ofta resulterar i stora ekonomiska vinster för företaget.

 

Presentation

Mikaels brinnande intresse för vad som händer i våra kroppar när vi upplever stress har gjort att han idag är en mycket respekterad föreläsare och utbildare inom området arbetsmiljö. Med en bakgrund bland annat som projektledare för Friskare arbetsplatser, ett mångårigt projekt vars syfte var att åstadkomma hållbara hälsoekonomiska effekter i arbetslivet. Systematiken i ett traditionellt förebyggande arbetsmiljöarbete vävdes samman med hälsofrämjande strategier på individ- och organisationsnivå.

”Vi måste börja förstå och ta på allvar att långvarig stress förändrar hjärnans arbetsmönster. Jag skulle vilja kalla det för att hjärnan helt enkelt blir belastningsskadad. Ja, vi kan bli skadade för livet. Har du drabbats av stressrelaterad psykisk ohälsa som exempelvis utmattningssyndrom är det inte säkert att du någonsin blir lika ”stryktålig” gentemot stress som en icke drabbad individ. Ett gram förebyggande är därför värt ett ton behandling!”

Under hans föreläsningar väver han samman den nyaste vetenskapen med humoristiska inslag. Mikael föreläser med stor entusiasm kring hjärnergonomiska strategier för ett bättre arbetsliv. Han förklarar bland annat stressens biologi, visar på de viktigaste varningssignalerna för stress och ger tips på vad man själv kan göra för att förebygga. Pekar på de varningssignaler som finns innan utmattningssyndrom och vad som faktiskt händer i hjärnan vid långvarig och negativ stress.

Mikael kan bokas för såväl en 45 min föreläsning som till en 2 dagars utbildning.

 

Förslag på föreläsningar och innehåll med Mikael Rehnberg

• Vilka organisationsfaktorer som är kopplade till hälsa och ohälsa.
• Ledarskapets och medarbetarskapets betydelse
• Redskap som kan användas på arbetsplatsen för på ett snabbt och enkelt sätt mäta nivån av skadlig stress hos individ och bakomliggande orsaker i organisationen
• Arbetshälsoekonomisk analys – har företag råd att INTE förebygga ohälsa?

 

“Kan din arbetsplats göra dig friskare?”

Arbetsrelaterad stress är idag en av de främsta orsakerna till långtidssjukskrivningar och trenden är att denna problematik växer inom alla branscher. Under föreläsningen går Mikael bland annat igenom hur man kan göra en snabb och enkel psykosocial riskbedömning som innefattar såväl individuella varningssignaler som organisatoriska faktorer.

 

“Hälsa på hjärnan. Hur optimerar vi vårat lärande?”

Hjärnan, lärande och produktivitet är snabbväxande forskningsområden som blir allt viktigare i ett informations- och kunskapssamhälle där livslångt lärande tar en alltmer självklar och central roll i utvecklingen. Genom att ta hänsyn till hur våra hjärnor fungerar, vad de mår bra av såväl i arbetslivet på fritiden, kan vi optimera vårt lärande och dessutom spara tid. Under föreläsningen avhandlar Mikael, utifrån ett brett biopsykosocialt och hälsofrämjande perspektiv, framgångsfaktorer för inlärning på individnivå. Han går även igenom på vad som kännetecknar lärande organisationer.

 

“Upptäck och förebygg stressrelaterad ohälsa!”

Stressrelaterad psykisk ohälsa har identifierats som ett av vår tids stora folkhälsoproblem och det har blivit den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Detta leder till kostnader i mångmiljardklassen för svenska företag och offentlig verksamhet.

Under denna utbildning, som kan genomföras under en halvdag eller upp till tre heldagar, får deltagarna kunskap och användbara verktyg för att komma igång med att upptäcka och arbeta med psykisk hälsa. Bland annat går Mikael igenom följande:

 • Vad som händer i hjärnan vid långvarig och negativ stress samt vilka varningssignaler som finns.
 • Indexbaserade redskap för att på ett snabbt och enkelt sätt mäta nivån av skadlig stress hos individ och organisation.
 • Synbara tendenser på hög stress innan sjukdom.
 • Hur vägen tillbaka ser ut om det gått för långt.
 • Hur man förebygger ohälsa och främjar hälsa på arbetsplatsen.
 • Vad arbetsgivaren och den anställde kan göra.

"Mikael är en mycket uppskattat samarbetspartner för oss inom Hemköpskedjan. Han har utbildat och hållit seminarier både för chefer och medarbetare om såval systematiskt arbetsmiljöarbete och hur man kan upptäcka och förebygga stressrelaterad ohälsa. Våra utvärderingar har alltid gett Micke högsta betyg, han är både kompetent, inspirerande och rolig att lyssna på."

- Maud Johansson (HR-Generalist) Hemköpskedjan

"Mikael är jätteintressant och väldigt trovärdig. Han fick ihop "biologilektionen" med verkligheten och hur vi fungerar på ett mycket bra sätt. Han hade sina roliga kopplingar på det han pratade om och bjöd på sig själv. Lugn och förtroendeingivande. Mikael stannade kvar en stund efteråt vilket visade på ett stort intresse för publiken vilket uppskattades enormt av de 170 deltagare som var på plats och lyssnat under dagen. Mikael bidrar till att man får upp ögonen och kan se olika varningssignaler."

- Eva Eriksson (Verksamhetschef), AFA Sjukförsäkrings AB.

Övrig Information

Pris: Enligt offert

Förslag på innehåll:

Hälsa på hjärnan. Hur optimerar vi vårat lärande?
Upptäck och förebygg stressrelaterad ohälsa!
Gränslöst arbetsliv och gränskompetens
Nycklar till friska organisationer
Kopplingen mellan god arbetsmiljö och lönsamhet
Systematiskt arbetsmiljöarbete

Utgår från Skellefteå

Svenska, Engelska

Föreläser inom: Arbetsmiljö, Psykisk ohälsa, Stress


Kunskapsområden:
 • stress
 • arbetsmiljö
 • psykisk ohälsa
 • psykosocial arbetsmiljö
 • hjärnan och stress
 • inlärning & kreativitet

Intresseanmälan för Mikael Rehnberg

Skicka en kostnadsfri förfrågan direkt till föreläsaren.

Genom att skicka godkänner du våra användarvillkor


Övrig Information

Pris: Enligt offert

Förslag på innehåll:

Hälsa på hjärnan. Hur optimerar vi vårat lärande?
Upptäck och förebygg stressrelaterad ohälsa!
Gränslöst arbetsliv och gränskompetens
Nycklar till friska organisationer
Kopplingen mellan god arbetsmiljö och lönsamhet
Systematiskt arbetsmiljöarbete

Utgår från Skellefteå

Svenska, Engelska

Föreläser inom: Arbetsmiljö, Psykisk ohälsa, Stress


Kunskapsområden:
 • stress
 • arbetsmiljö
 • psykisk ohälsa
 • psykosocial arbetsmiljö
 • hjärnan och stress
 • inlärning & kreativitet
close

Tack för din förfrågan

Ditt meddelande har skickats. Föreläsaren kommer återkomma till dig så fort som möjligt med svar på dina frågor.