Vi hjälper gärna till att hitta & boka rätt föreläsare. Ring oss på 0707 25 87 24 alt. maila info@curemo.se Välkommen!

Niklas LundbladKontakta

KONSULT, FÖRELÄSARE, MODERATOR, FÖRFATTARE

Fotograf:Ewa Ahlin

Niklas Lundblad trollbinder sin publik med hjälp av klassiska berättelser för reflektioner kring ledarskap och personlig utveckling. Han har över 20 års erfarenhet av chef- ledar- och medarbetarutveckling och hans expertis innefattar även omvärldsspaning, kultur och kreativitet. Han är författare till tre böcker inom ledarskap. Kombinationen av hans expertis tillsammans med sina skådespelar- och berättarkunskaper  gör hans föreläsningar både intressanta och gripande.

 

Presentation

En föreläsning eller workshop (live som digitalt) med Niklas Lundblad ger kunskap och inspiration kring högaktuella utmaningar för chefer, ledare och medarbetare. Han har en bakgrund som samhällsvetare med en forskarutbildning i pedagogik med särskild inriktning mot organisations- och ledarskapsfrågor. Licensierad för personlighetsinventoriet MBTI med flera års erfarenhet av en särskild pedagogisk metod där klassiska berättelser används som utgångspunkt för reflektioner om ledarskap och personlig utveckling. Han har tidigare erfarenhet från IPF (Institutet för Personal- och Företagsutveckling), SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och jobbar idag som konsult på Lundblad organisation och ledarskap.

”Om jag vill lyckas
 med att föra en människa mot ett bestämt mål,
 måste jag först finna henne där hon är
 och börja just där.
 Den som inte kan det
 lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.”

Som föreläsare har Niklas en förmåga att fängsla sin publik med sina berättelser och man kan förvänta sig ett framträdande som innehåller både skratt och användbara verktyg.

Han är författare till böckerna ”Fönster mot framtiden”, ”Spanarna på futurestreet” och ”Organisationer söker sin omvärld.” Vid sidan om sitt arbete inom LoL är han skådespelare och artist och en av två medlemmar i det för Uppsala kända Revybolaget för sin arbetslivskopplade underhållning. Annars tränar han gärna värjfäktning eller drar upp en gädda eller två.

Niklas erbjuder även workshops, är verksam som moderator och som konsult

Förslag på föreläsningar med Niklas Lundblad

Alla föreläsningar går även bra att få streamade eller som webbinar.

Vad kan Shakespeare lära oss om ledarskapets tidlösa frågor?

Med hjälp av så kallad berättelsepedagogik och med utgångspunkt i Shakespeares drama King Henry V reflekteras kring frågor som:

 • Att vara ny som chef
 • Att bli chef över vänner och tidigare kollegor
 • Att kliva in i en ledarroll och göra rollen till sin egen
 • Ledarskap i svåra situationer
 • Att få legitimitet som ledare
 • Konsten att inspirera och få människor med sig
 • Den personliga visionens betydelse

”Bland de klart bästa föreläsningar jag varit på. Ett för mig oväntat inspirerande grepp i ledarskapsutveckling”

”Ingen har fått mig att lyssna så aktivt på en föreläsning som Niklas lyckades med – vilken otroligt fängslande person”

”Fantastiskt! Vilken uppvisning i berättarteknik och underhållande. Väldigt bra att vi fick reflektera själva om innehållet.”

 

Vad kan legenden om Kung Arthur lära oss om ledarskap och medarbetarskap?

Med hjälp av så kallad berättelsepedagogik och med utgångspunkt i legenden om Kung Arthur och riddarna kring det runda bordet reflekteras och samtalas kring frågor som:

 • Lojalitet och ansvar
 • Att kliva in i rollen och professionalisera sitt beteende
 • Att få legitimitet som chef och medarbetare
 • Från anställd till medarbetare
 • Hur skapar vi det runda bordets magi?
 • Vikten av spelregler för gott samarbete

”Jag var på framträdandet den 24:e och vill bara så här i efterhand säga att ”Kung Arthur” –framträdandet var ytterst skickligt och fängslande. Vinklingen blev väldigt bra och gör att detta kommer att bli en av de få föredrag (av otaliga man lyssnat på…) som man kommer ihåg”

”Det var längesedan jag skrattade så mycket och det var längesedan jag fick med mig något som var verkligt, användbart och tips för eftertanke”

 

Konsten att leda kreativa processer – det innovativa ledarskapet

Att skapa goda förutsättningar för kreativitet är en huvudutmaning för chefer i organisationer som är beroende av medarbetarnas förmåga att lösa problem, tänka nytt, utmana etablerade principer och skapa nya mönster. Vi efterlyser ofta kreativitet, innovationer och entreprenörskap i retoriken men lika ofta motarbetar vi det i praktiken. Föreläsningen kretsar sig kring frågor som:

 • Vad är kreativitet?
 • Vad kännetecknar en kreativ process?
 • Hur skapar man en miljö som är gynnsam för kreativitet?
 • Ledarskapets betydelse för kreativiteten

 

Kliv in i rollen! För att leda andra måste du kunna leda dig själv

Vi har alla hört någon säga: ”Jag är ju den jag är!” och ”Man får ta mig som jag är!” och visst är vi den vi är – det kan nog ingen ändra på i grunden. Vi kan emellertid alla lära oss nya beteenden och vi kan, framförallt, anpassa vårt beteende med utgångspunkt i den roll vi spelar. En roll som finns i ett visst sammanhang och som har en särskild funktion. Det handlar om att vara professionell och att medvetet bestämma sig för vem man vill vara på sin arbetsplats. Det handlar om det man brukar kalla för det personliga ledarskapet. Under föreläsningen lyfts frågor som:

 • Vikten av självinsikt
 • Hur kan jag lära känna mig själv?
 • Att ge sig själv en meningsfull riktning
 • Grundläggande skillnader mellan människor

 

Det goda medarbetarskapet

Chefsrollen har förändrats i grunden i samband med kunskapssamhällets och de komplexa, kunskapsintensiva organisationernas framväxt. Chefen är idag fullständigt beroende av medarbetarnas specialistkunnande, kompetens och kreativitet. Det är ingen slump att begreppet medarbetarskap har vuxit sig så starkt i vårt moderna arbetsliv. Medarbetarskap handlar om att förstå sin roll och funktion i ett större sammanhang. Det handlar om att ta ansvar för sin relation till uppdraget, arbetsgivaren, chefen och övriga medarbetare. Det handlar om att bestämma sig för vem man vill vara på sin arbetsplats. Under föreläsningen lyfts frågor som:

 • Vad är medarbetarskap – medarbetarskapets kärna
 • Medarbetarskap och ledarskap – två sidor av samma mynt
 • Från anställd till medarbetare till ”medledare”
 • Vikten av helhetsförståelse
 • Vikten av spelregler för samarbete

 

Strategiskt ledarskap

De strategiska grundfrågorna kan tyckas enkla, ja närmast banala men faktum är att många problem i organisationer kan härröras direkt till vår oförmåga att besvara just dessa frågor

 • Vart är vi på väg?
 • Var vill vi vara?
 • Var är vi idag i relation till det vi vill?
 • Vad behöver vi göra för att nå dit vi vill?
 • Varför finns vi och för vem?
 • Vad händer i omvärlden?

Föreläsningen ger en överblick av grunderna i det strategiska tänkandet och erbjuder en utgångspunkt för en mer fördjupad process avseende organisationens existens, dess historia, nutid och framtid.

 

Ledarutmaningar i multiprofessionella organisationer

Mycket av vårt tänkande kring organisering och ledarskap bär alltjämt en prägel av industrialismen och det stora produktionsföretagets logik. Det framgår allt tydligare att alla organisationer inte gynnas av att tänka med utgångspunkt i begrepp som produkter, stordrift och standards. Särskilt tydligt är detta i de multiprofessionella organisationerna (sjukhus, skolor, universitet, kyrkor, kunskapsintensiva myndigheter m fl.) Under föreläsningen beskrivs de multiprofessionella organisationernas särart och de utmaningar man står inför som ledare av, och i, dessa komplexa organisatoriska system.

 

Omvärldsspaning i teori och praktik

Förändringens vindar blåser oförtrutet starka. Globalisering, digitalisering, robotisering en alltmer kunskapsbaserad ekonomi, ja listan kan göras lång. Att fortlöpande spana på omvärlden och framtiden har alltid varit en viktig syssla i organisationer som påverkas av händelser i omvärlden. Niklas Lundblad har skrivit flera böcker om omvärldsspaning (Fönster mot framtiden, Organisationer söker sin omvärld och Spanarna på Future Street). Föreläsningen berör frågor som:

 • Varför spana på omvärlden och framtiden?
 • Spaning som metod och förhållningssätt
 • Att organisera för spaning
 • Spaningsprocessen – hur gör man?

Övrig Information

Pris: 25.000 - 50.000 kr

Förslag på innehåll:

Vad kan Shakespeare lära oss om ledarskapets tidlösa frågor?
Vad kan legenden om kung Arthur lära oss om ledarskap och medarbetarskap?
Konsten att leda kreativa processer - det innovativa ledarskapet.
Kliv in i rollen! För att leda andra måste du kunna leda dig själv.
Det goda medarbetarskapet
Ledarskap i multiprofessionella organisationer
Omvärldsspaning i teori och praktik

Utgår från Uppsala

Svenska, Engelska

Föreläser inom: Förändring, Kreativitet, Kultur, Ledarskap, Medarbetarskap, Omvärldsbevakning


Kunskapsområden:
 • ledarskap
 • medarbetarskap
 • omvärldsspaning
 • kultur
 • kreativitet

Intresseanmälan för Niklas Lundblad

Skicka en kostnadsfri förfrågan direkt till föreläsaren.

Genom att skicka godkänner du våra användarvillkor

Fotograf:Ewa Ahlin

Övrig Information

Pris: 25.000 - 50.000 kr

Förslag på innehåll:

Vad kan Shakespeare lära oss om ledarskapets tidlösa frågor?
Vad kan legenden om kung Arthur lära oss om ledarskap och medarbetarskap?
Konsten att leda kreativa processer - det innovativa ledarskapet.
Kliv in i rollen! För att leda andra måste du kunna leda dig själv.
Det goda medarbetarskapet
Ledarskap i multiprofessionella organisationer
Omvärldsspaning i teori och praktik

Utgår från Uppsala

Svenska, Engelska

Föreläser inom: Förändring, Kreativitet, Kultur, Ledarskap, Medarbetarskap, Omvärldsbevakning


Kunskapsområden:
 • ledarskap
 • medarbetarskap
 • omvärldsspaning
 • kultur
 • kreativitet
close

Tack för din förfrågan

Ditt meddelande har skickats. Föreläsaren kommer återkomma till dig så fort som möjligt med svar på dina frågor.