Vi hjälper gärna till att hitta & boka rätt föreläsare. Ring oss på 0707 25 87 24 alt. maila info@curemo.se Välkommen!

Tina TornellKontakta

KONSULT, FÖRFATTARE, UTBILDARE
Tina Tornell och Ann Simm


Tina Tornell och Ann Timm har sedan 2008 levererat utvecklingspaket till team och individer med Enneagrammet som modell och metod. De ger sina kunder verktyg för att uppnå en medvetenhet som leder till bestående förbättringar i kommunikation och ett hållbart självledarskap. De har även utvecklat Sveriges enda certifieringsprogram för Enneagrammet och hittills utbildat över 200 personer. År 2015 kom deras bok SJÄLVINSIKT – nyckeln till att utveckla dig själv och andra, en grundläggande Enneagrambok med betoning på arbetslivet och med många exempel från deras arbete. Den har hittills sålts i 4000ex.

Läs inlägg av Tina Tornell

Presentation

Vill du ha medvetna, engagerade medarbetare och team med hög grad av psykologisk trygghet? Tina och Ann är övertygade om att en viktig nyckel för att nå dit handlar om att öka självinsikten hos varje team-medlem. Det gäller också att skapa förståelse och respekt för olikheter och att använda allas naturliga styrkor på ett optimalt sätt. Med ökad insikt om sig själva och varandra ökar samarbetsförmågan och kommunikationen blir tydlig och rak. Hela teamets arbete präglas av effektivitet och kreativitet.

”Vi får företag, team och individer att utveckla ett kreativt samarbete. Det gör vi genom att inspirera ledare och medarbetare till ökad självinsikt och större förståelse för varandra. Som grund använder vi Enneagrammet, ett unikt verktyg för personlig utveckling.”

I varje team skapas en unik kultur och den bestäms bland annat av graden av psykologisk trygghet och sammansättningen av grundstrategier som medlemmarna i teamet har. Därför är en viktig del av vårt arbete att coacha teamet kring medvetenhet, utvecklingsvägar och ett optimalt samarbete. I gruppens sammansättning tydliggörs också vilka perspektiv man medvetet behöver lägga till. Detta bidrar bland annat till mer heltäckande beslutsprocesser där alla aspekter tas tillvara och varje person kommer till sin rätt. 

Tina är ”Riso-Hudson certified Enneagram trainer”, IEA Accredited Professional, ICF-certifierad coach samt diplomerad Mindfulnessinstruktör. Hon har lång erfarenhet av att både utbilda och skriva om Enneagrammet på ett pedagogiskt och inspirerande sätt. Tina var 2016-2020medlem av International Enneagram Association Board ofDirectors.

Ann Timm har lång erfarenhet av att lära ut Enneagrammet på ett tydligt och engagerande sätt. Hon har en gedigen Enneagramutbildning, hos bla Russ Hudson och Don Riso, Ginger Lapdid Bogda, Tom Condon och är IEA AccrediteradProfessional. Hon har många års erfarenhet som ICF-certiferad coach.

 

Mer om Enneagrammet

Enneagrammet är en personlighetspsykologisk modell som belyser människors likheter och olikheter. Modellen beskriver nio grundstrategier. Beroende på vilken strategi vi använder mest, har vi olika drivkrafter, styrkor och utvecklingsområden. Modellen får oss att förstå oss själva och andra på ett djupare plan. Enneagrammet är en särskilt relevant karta för ledar- och teamutveckling då modellen inte i bara beskriver beteenden utan tydliggör drivkrafterna bakom våra olika sätt att vara. Den hjälper oss att förstå varandras goda intentioner och vara mer överseende med andras utmanande sidor. Modellen visar tydliga utvecklingsvägar och inspirerar till ökad närvaro och fler perspektiv.

 

Exempel på föredrag/ intresseväckare med Tina Tornell och Ann Simms

Självinsikt för psykologisk trygghet

Begreppet psykologisk trygghet används alltmer inom organisationsutveckling. Bland annat visar Amy Edmonsons forskning att det är den viktigaste faktorn för goda resultat på jobbet. Ett team eller arbetsplats där vi kan vara oss själva och där våra naturliga styrkor kommer till sin rätt, tar fram det bästa i oss. En viktig del är att ha en god självinsikt och en ödmjukhet inför varandras olikheter. 

Välkommen på en föreläsning som ger en introduktion till hur man kan använda utvecklingsmodellen Enneagrammet för att bidra till psykologisk trygghet. Den visar oss varför vi tänker i vissa banor, varför vi hanterar våra känslor så olika och vad som ligger bakom hur vi beter oss.  Den ger oss en djupare förståelse av våra egna mönster och underlättar vår självreflektion – något som banar vägen för trygga team och arbetsplatser. Enneagrammet används över hela världen för att utveckla självinsikt i team, företag, organisationer, par och enskilda individer.

”When people are able to be themselves, they can do their best work and make contributions to the team in a timely way.”                   Amy Edmonson, författare till Fearless Organizations

 

Självinsikt – nyckeln till ett hållbart liv

I dagens snabba samhälle har många svårt att få ihop livet – både professionellt och privat. Med ökad självinsikt kan vi bli mer medvetna om våra fallgropar och få en bättre chans att stå emot. Välkommen på en föreläsning som ger en introduktion till hur man kan använda utvecklingsmodellen Enneagrammet för att leva mera hållbart. Modellen beskriver nio grundläggande livsstrategier som alla har sina typiska styrkor, fallgropar och stressignaler. Den beskriver också den unika utvecklingspotentialen i varje strategi. Enneagrammets baseras på människans tre intelligenser; den mentala, den emotionella och den fysiska. Varje strategi visar en typisk obalans i dessa intelligenser, som begränsar och gör att vi ofta agerar på autopilot. Modellen visar vägen till en bättre balans och därmed ökad närvaro.  Enneagrammet används över hela världen för att utveckla självinsikt av både organisationer och enskilda individer. 

”Att ha en större självkännedom innebär att ha ett bättre grepp om verkligheten”  – Dalai Lama   

"EnneagramCenter gjorde ett utmärkt arbete med vår grupp. De var professionella, målinriktade och hade en tydlig och mycket väl uppbyggd metodik. Med Enneagrammet som verktyg tydliggjorde de likheter och olikheter och hjälpte oss till ökad förståelse för våra olika roller i arbetet. De gick varsamt fram och alla kände sig respekterade för sina olikheter. Fördelningen mellan individuellt arbete och teamarbete kändes bra. Vi uppskattade Enneagrammet för dess tydliga profiler och det material vi fick var lätt att ta till sig och gav många insikter och tips. "

- Håkan Mathiasson (Ekonomichef), Elekta

"Vi anlitade EnneagramCenter för att få bättre dynamik, minska irritation och för att förbättra kommunikationen. Vi har nu fått större förståelse för att vi är olika och tänker olika. Vi kommer numera fram till beslut på ett bättre sätt. Vi plöjer inte bara på utan har redskap och insikt om hur man ska prata med olika personer. Vi vilar i att andra tänker och funkar på helt annat sätt – då behöver vi inte bli irriterade. Enneagrammet är väldigt snabbt användbart! Detta arbetet hjälper mig också i mina utvecklingssamtal."

- Marianne Witt (Förskolechef), Bromma

Övrig Information

Pris: Enligt offert

Förslag på innehåll:

Självinsikt för psykologisk trygghet
Självinsikt – nyckeln till ett hållbart liv

Utgår från Stockholm

Svenska, Engelska

Föreläser inom: Intuition, Självledarskap


kunskapsområden:
  • enneagrammet
  • psykologisk trygghet
  • självinsikt
  • kommunikation
  • engagemang

Intresseanmälan för Tina Tornell

Skicka en kostnadsfri förfrågan direkt till föreläsaren.

Genom att skicka godkänner du våra användarvillkor
Tina Tornell och Ann Simm


Övrig Information

Pris: Enligt offert

Förslag på innehåll:

Självinsikt för psykologisk trygghet
Självinsikt – nyckeln till ett hållbart liv

Utgår från Stockholm

Svenska, Engelska

Föreläser inom: Intuition, Självledarskap


kunskapsområden:
  • enneagrammet
  • psykologisk trygghet
  • självinsikt
  • kommunikation
  • engagemang
close

Tack för din förfrågan

Ditt meddelande har skickats. Föreläsaren kommer återkomma till dig så fort som möjligt med svar på dina frågor.