Vi hjälper gärna till att hitta & boka rätt föreläsare. Ring oss på 0707 25 87 24 alt. maila info@curemo.se Välkommen!

Tomas LönnKontakta

KBT-TERAPEUT, FÖRFATTARE OCH FÖRELÄSARE MED FOKUS PÅ HÄLSOFRÄMJANDE INSATSER


Tomas Lönn lär ut hur man hjälper sig själv och andra att uppnå en bättre psykisk hälsa genom evidensbaserade preventiva insatserTomas mission handlar om att sprida kunskapen från aktuell forskning om hur vi på ett effektivt sätt kan öka vårt psykologiska välmående och vår psykologiska motståndskraft och på så vis både få ut mer av livet samt bli bättre på att hantera livets berg och dalbana. Som föreläsare och kursledare är Tomas både mycket uppskattad och erfaren med över 1000 föreläsningar/workshops i bagaget. Han har även givit ut ett tio-tal böcker däribland Carpe Vitam (2009), Carpe Diem (2011), Mentalt Stark (2018) samt hans senaste bok Lyckobibeln – En handbok för psykisk hälsa (dec 2020). Tomas Lönn arbetar idag inom primärvården med hälsofrämjande psykologiska interventioner och som MHFA-instruktör genom Karolinska Institutet i Stockholm. Utöver detta har han även ett samarbete med ett stort antal elevhälsoteam runt om i landet som han handleder då det gäller preventivt arbete avseende ungdomars psykiska hälsa.

Läs blogginlägg av Tomas Lönn.

.

Erbjudande via Curemo:  Boka Tomas Lönn för en skräddarsydd föreläsning + en inkluderad workshop utan extra kostnad. En workshop är nästa steg i förändringsarbetet och hjälper ert team/organisation att nå önskat resultat. För att ta del av erbjudandet klicka på ”Mer info”.

Mer info

.

Presentation

“Prevention is better than cure” – Desiderius Erasmus

Vi lever i en tid där allt fler drabbas av psykisk måendesvikt och där stress, ångest och nedstämdhet idag står för den största enskilda delen av samhällets totala sjukdomsbörda. Parallellt med denna utveckling så har vi under samma period haft en stark ekonomisk tillväxt, vilket får en att ställa sig frågan hur vi kan må så dåligt när vi har det så bra? Teorierna som forskarvärlden presenterar är lika många som antalet forskare och rör sig från ett förändrat arbetsliv över förändrade sociala mönster till användandet av smartphones. Kanske är det så att vi ställer oss en fundamentalt felaktig fråga eftersom ingen verkar vara kapabel att hitta en röd tråd i de svar som ges? Kanske borde vi inte fråga oss varför lidandet ökat utan istället söka efter källan till frånvaron av välmående?

Tänk om det nu inte är närvaron av lidande som orsakar problemen utan istället frånvaron av välmående? Om så är fallet har vare sig den kliniska psykologin eller farmakologin idag ett svar på hur vi ska kunna bryta den negativa trenden med allt mer frekvent måendesvikt hos befolkningen. Då måste vi vända oss till andra forskningsdomäner för att finna de insatser som har största effekt avseende att stärka den psykiska hälsan.

Tomas föreläsningar och workshops är ett försök till att göra just detta. Nämligen att i ett koncentrat presentera den forskning som återfinns inom såväl psykologin som inom neurovetenskapen och som har ett fokus på välmående och psykisk hälsa. Syftet med detta är att han vill bidra till att flytta fokuset från psykisk ohälsa till psykisk hälsa. Preventiva insatser är sannolikt det enda som förmår bryta den negativa trenden avseende vårt psykiska mående. Det är dags hävdar Tomas att flytta fokus från behandling till hälsofrämjande åtgärder.

Tomas Lönn ger er nya, evidensbaserade, effektiva och praktiska metoder att jobba med för att både hjälpa sig själv och andra till en bättre psykisk hälsa. Tekniker och nya kunskaper som kan användas av alla och oavsett hur du mår idag. Hans föreläsningar är intressanta med en pedagogisk och lättsam twist.

Med en ökad medvetenhet om vad som kan öka graden av psykologiskt välmående och vad som bygger upp den psykologiska motståndskraften samt hur dina medvetna och omedvetna strategier ser ut för att hantera livets motgångar och kriser kan du både öka ditt välmående och minska risken för psykisk ohälsa. Han lär ut hur man tar hand om den mentala hälsan på ett förebyggande vis för att kunna behålla en så bra som möjligt psykisk hälsa genom livet.

För många är det idag en självklarhet att hålla kroppen i trim och att leva sunt, vilket har gett stora vinster för folkhälsan. Men trots att den psykiska ohälsan bland såväl unga som vuxna ökar närmast exponentiellt läggs nästan inget fokus från vare sig samhället, skolan eller från arbetsgivare på preventivt hälsofrämjande arbete då det gäller vår mentala hälsa.  Det vill jag ändra på!” – Tomas Lönn

Tomas har en magisterexamen i tillämpad positiv psykologi (University of East London), en magisterexamen i existentiell terapi (University ofSheffield), en licentiatexamen i psykologisk coaching (University of East London) samt en grundläggande psykoterapiutbildning i KBT (KBT Centrum, Uppsala). Han är bosatt i Stockholm men har sina rötter iHälsingland där familjens släktgård är belägen.

.

Förslag på föreläsningar med Tomas Lönn

Mentalt stark – en föreläsning om att bygga psykologisk motståndskraft

Baserat på aktuell forskning har Tomas Lönn med medarbetare utvecklat ett unikt koncept för mental friskvård vilket syftar till att hjälpa åhörarna att bygga sin mentala styrka, eller att hjälpa andra göra detsamma. Denna föreläsning syftar till att ge dig en inblick i mental friskvårds metodik i syfte att hjälpa dig själv eller andra att bli mentalt starkare.

Workshop: Första hjälpen till psykisk hälsa – om att rädda liv och hur man upptäcker psykisk ohälsa

Här lär vi oss om hur man känner igen de olika symptom som karaktäriserar olika former av psykisk ohälsa och psykiska kriser. Hur man bästa tar kontakt med personen och inleder den första hjälpen och hur man kan hjälpa personen att söka professionell behandling samt andra former av stöd för sina besvär. Som deltagare diplomeras du efter avklarad workshop av Karolinska Institutet.


Övrig Information

Pris: 15.000 - 25.000 kr

Förslag på innehåll:

Mentalt stark - en föreläsning om att bygga psykologisk motståndskraft
Första hjälpen till psykisk hälsa - en workshop om att rädda liv och hur man upptäcker psykisk ohälsa

Utgår från Stockholm

Svenska, Engelska

Föreläser inom: Barn & ungdom, Bemötande, Erbjudande: Boka Föreläsning med inkluderad Workshop, Mental hälsa, Psykisk ohälsa, Psykologi, Stress, Workshops


Kunskapsområden:
 • psykologisk motståndskraft
 • mental hälsa
 • psykologi
 • utmattningssyndrom/stress
 • psykisk ohälsa
 • MHFA – Mental Health First Aid
 • psykisk sjukdom

Intresseanmälan för Tomas Lönn

Skicka en kostnadsfri förfrågan direkt till föreläsaren.

Genom att skicka godkänner du våra användarvillkor


Övrig Information

Pris: 15.000 - 25.000 kr

Förslag på innehåll:

Mentalt stark - en föreläsning om att bygga psykologisk motståndskraft
Första hjälpen till psykisk hälsa - en workshop om att rädda liv och hur man upptäcker psykisk ohälsa

Utgår från Stockholm

Svenska, Engelska

Föreläser inom: Barn & ungdom, Bemötande, Erbjudande: Boka Föreläsning med inkluderad Workshop, Mental hälsa, Psykisk ohälsa, Psykologi, Stress, Workshops


Kunskapsområden:
 • psykologisk motståndskraft
 • mental hälsa
 • psykologi
 • utmattningssyndrom/stress
 • psykisk ohälsa
 • MHFA – Mental Health First Aid
 • psykisk sjukdom
close

Tack för din förfrågan

Ditt meddelande har skickats. Föreläsaren kommer återkomma till dig så fort som möjligt med svar på dina frågor.